Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet 

 

Møtte kompetansekrav med videreutdanningStig Holum hadde for lite fordypning i matematikk til å imøtekomme det nye kompetansekravet om 60 studiepoeng i faget. Løsningen ble videreutdanning ved Nord universitet.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Motte-kompetansekrav-med-videreutdanning.aspxMøtte kompetansekrav med videreutdanning
Studenter: – Hold ut, vi går mot lysere tider!– Sola har snudd og vaksineringa er i gang. Dette blir snart bra! Det sier studentprest Svein og studentombud Hanne. Her er deres beste råd til deg som student i koronatid. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Studenter-hold-ut-vi-gar-mot-lysere-tider.aspxStudenter: – Hold ut, vi går mot lysere tider!
Pandemien har forandret hverdagen i barnehagenHvis smittevern blir viktigere enn det faglige innholdet i barnehagene, kan det gå ut over de mest sårbare . https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Pandemien-har-endret-hverdagen-i-barnehagen.aspxPandemien har forandret hverdagen i barnehagen
7,7 millioner til å forske på sør-samisk minnekulturFørsteamanuensis Leiv Sem ved Nord universitet i Levanger gleder seg stort over et forskningsprosjekt som nylig fikk bevilget 7,7 millioner fra Norges forskningsråd. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/7,7-millioner-til-a-forske-pa-sor-samisk-minnekultur.aspx7,7 millioner til å forske på sør-samisk minnekultur
Historisk bredt og variert tilbud innenfor barnehagelærerutdanningFra høsten 2021 tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning i Levanger, Mo i Rana, Bodø og på Stokmarknes. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Vi-har-aldri-for-hatt-et-så-bredt-og-variert-tilbud-innenfor-barnehagelarerutdanning.aspxHistorisk bredt og variert tilbud innenfor barnehagelærerutdanning
Historien om Storbritannia og Norge fra 1945 til BrexitMed Brexit står Storbritannia og Norge på ny formelt sammen på utsiden av EU. – Begge er og har vært outsidere i 75 år, sier forsker Geir Almlid, som er aktuell med bok om landenes tette forhold.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Historien-om-Storbritannia-og-Norge-fra-1945-til-Brexit.aspxHistorien om Storbritannia og Norge fra 1945 til Brexit