Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Spesielt for de enkelte utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning
Barnehagelærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU A/Y)
Spesialpedagogikk
Faglærerutdanning, kroppsøving
Faglærerutdanning, musikk

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Ja til mer kreative fag i både utdanning og skoleDe estetiske fagene bør prioriteres i både lærerutdanningen og skolen, mener lærerstudent Ingvild Sivertsen (29).https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Ja-til-mer-kreative-fag-i-bade-utdanning-og-skole.aspxJa til mer kreative fag i både utdanning og skole
– Lek og kreativitet må få mer plass i skolen– Skolen er for ensidig opptatt av matte, skriving og lesing, og har for liten plass til lek, kreativitet og skapende læring.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Lek-og-kreativitet-maa-faa-mer-plass-i-skolen.aspx– Lek og kreativitet må få mer plass i skolen
Kombinerer samlingsbasert barnehagelærerutdanning og jobbAndreas Berg (33) var kokk, men fant ut at han heller ville bli barnehagelærer. Nå kombinerer han studier med jobb.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Kombinerer-samlingsbasert-barnehagelarerutdanning-og-jobb.aspxKombinerer samlingsbasert barnehagelærerutdanning og jobb
– Lettere å søke jobb med «Master i tilpasset opplæring»Grunnskolelærer Malin Gjetvik er snart ferdig med «Master i tilpasset opplæring». Hun tror det vil gjøre det enklere å finne en interessant jobb.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Lettere-a-soke-jobb-med-master-i-tilpasset-opplaring.aspx– Lettere å søke jobb med «Master i tilpasset opplæring»
Gir lærerne æren for lærervalgetLæreryrket frister mest. Det sier Solveig Magnussen (19), tredjeklasse-elev ved Bodin videregående skole.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Gir-larerne-aren-for-larervalget.aspxGir lærerne æren for lærervalget
Kommunene kniver om lærerstudenteneNord universitet har tre av landets beste grunnskolelærerutdanninger. Det er studentens dom. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Kommunene-kniver-om-larerstudentene.aspxKommunene kniver om lærerstudentene