Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet 

 

Nord universitet starter "Juss for ledere"Fra høsten tilbyr Nord universitet videreutdanning i juss for ledere i skole og barnehage.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Nord-universitet-starter-Juss-for-ledere.aspxNord universitet starter "Juss for ledere"
Oda Halle skjønner godt at studiet får toppscoreStudentene gir samlings- og nettbasert grunnskolelærerutdanning i Levanger toppscore. – Jeg har aldri før fått så god oppfølging, sier Oda Halle. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Oda-Halle-skjonner-godt-at-studiet-far-toppscore.aspxOda Halle skjønner godt at studiet får toppscore
– Målet er å være et forbilde barna snakker omEtter flere år som vekter valgte Fredrik Tvete Hansen å forfølge en årelang tanke. Nå studerer han ved Nord universitet for å bli barnehagelærer.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Malet-er-a-vare-et-forbilde-barna-snakker-om.aspx– Målet er å være et forbilde barna snakker om
– Jeg har lyst til å være en del av elevenes liv og fremtidDa han var yngre skulle han absolutt ikke bli lærer. Nå er Vegard Engøy Henriksen sikker i sin sak. Han har et genuint ønske om å gi unge en god start.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Jeg-har-lyst-til-a-vare-en-del-av-elevenes-liv-og-fremtid.aspx– Jeg har lyst til å være en del av elevenes liv og fremtid
Sitkagran – et uønsket treslag i norsk naturDe langsiktige, utilsiktede økologiske effektene (...) har fått mange til å revurdere forholdet til sitkagran. For naturen er det alvorligste problemet utarmingen av lokal vegetasjon.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Sitkagran-et-uonsket-treslag-i-norsk-natur.aspxSitkagran – et uønsket treslag i norsk natur
Færre drukningsulykker med mer svømmeopplæring uteHvis barn og unge skal bli bedre på svømming og livredning, må mer av opplæringen foregå utendørs.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Farre-drukningsulykker-med-mer-svommeopplaring-ute.aspxFærre drukningsulykker med mer svømmeopplæring ute