Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Våre studier

Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag tilbyr forskjellige typer studier:

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis (sammen med Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.) 
Doktorgraden er en forskerutdanning som leder fram til som leder fram til graden Philosophiae Doctor ( Ph.d.).

Mastergradsstudier
Våre mastergradsstudier gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier. Fakultetet tilbyr 5-årige mastergradsutdanninger (grunnutdanninger) og 2-årige mastergradsutdanninger (videreutdanninger).

Bachelorgradsstudier
Våre bachelorstudier er 3-årige. Dette kan være profesjonsutdanninger som f.eks. barnehagelærer eller fagutdanninger som f.eks. bachelor i engelsk.

Årsstudier
I tillegg til gradsstudiene tilbyr vi årsstudier innenfor en rekke områder.

Kortere studier og enkeltemner
Fakultetet har et bredt tilbud innenfor kortere studier og enkeltemner. Detter kan være både grunnutdanninger og videreutdanningerPraksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.
Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Fellesopplysninger for alle utdanninger med praksis finner du her!

Spesielt for de enkelte utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning
Barnehagelærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU A/Y)
Spesialpedagogikk
Faglærerutdanning, kroppsøving
Faglærerutdanning, musikk

Forskning

Forskning ved fakultetet er relatert til fakultetets undervisningsområder med tema knyttet til blant annet undervisningsformer, tilpasset undervisning, lærerrollen, formidlingsformer og innovasjon i skoler og barnehager.

 

Forskningsaktiviteten ved fakultetet ledes av prodekan for forskning Bente Aina Ingebrigtsen, tlf  7402 2603, bente.a.ingebrigtsen@nord.no.

Andre kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Geir Øystein Fjeldavli, tlf 75517416. geir.o.fjeldavli@nord.no

Rådgiver Runi Hagen,  tlf 74022604, runi.hagen@nord.no

Rådgiver Janne Marit Vist,  tlf  74022525, janne.m.vist@nord.no

Om fakultetet

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) det største av fakultetene ved Nord universitet, og har en utdanningsprofil med lærerutdanninger og kunst- og kulturfag i sentrum.

Fakultetet har ca 3500 studenter fordelt på flere studiesteder, hovedsaklig:Mer om fakultetet
Organisering

Våre senter