Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner lærere fra barnehage til videregående skole, og innen idrett og estetiske fag. Forskningen vår er profesjonsrettet og praksisnær, og vi tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om fakultetet

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er det største av fakultetene ved Nord universitet, og har en utdanningsprofil med lærerutdanninger og kunst- og kulturfag i sentrum. 

​Den faglige aktiviteten er organisert i seks faggrupper​, hver ledet av en faggruppeleder. Faggruppene har ansvar for forskning og utdanning på sitt område og sine studieprogram. 

Våre studenter spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. ​Fakultetet tilbyr ph.d. i profesjonsvitenskap​.

Fakultet for lærerutdannin​g og ku​nst- og kulturfag har 3350 studenter og ca. 315 årsverk fordelt på flere studiesteder, hovedsaklig:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

​Her finner du informasjon om praksis​​​

Sentre og samarbeid

​​​

​Kompetanse, utvikling og innovasjon

​​
​​​

Internasjonalisering og mobilitet

Her finner du informasjon om et utvalg av det fakultetet tilbyr internasjonale innreisende studenter, samt utreisende studenter. Du finner også informasjon under hvert studieprogram. 

Utreisende fra Norge: 
Innreisende til Norge:
 

Kontaktperson:
​Nyttige lenker:
​«Internasjonalisering i utdanningene antar en rekke ulike former, og den viktigste forutsetningen er et internasjonalt orientert og aktivt fagmiljø. Internasjonalisering kan handle om innholdet i pensum, om at studentene presenteres for internasjonale perspektiver, og om et internasjonalt læringsmiljø. Det er regjeringens mål for norsk høyere utdanning at studentene inngår i et læringsmiljø som også omfatter internasjonale studenter.» Meld. St. 7 (2020–2021)

Fakultetets internasjonaliseringsarbeid bygger på ​den ovennevnte stortingsmeldingen, samt ulike lovverk.

Samisk ved fakultetet

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lulesamisk og sørsamisk språk og kultur. 

Aktuelle studier:
Nedenfor finner du en oversikt over aktuelle studieprogram ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

​Gammen på campus Røstad i Levanger. Foto: Tor Dybdal-Holthe.

LæreriNord - sammen for å rekruttere lærere

LæreriNord er et prosjekt for å øke rekrutteringa og styrke omdømmet til læreryrket i Nordland og i nordre del av Trøndelag. 

Målet er å samarbeide om å sikre kommunene tilgang til nok kvalifiserte lærere og sørge for god rekruttering til lærerutdanningene ved Nord universitet. 

 

 

Fullsatt sal under lærerdebatt– Mange elever tror jeg tjener 350.000 kroner i årslønn. Jeg har nå 680.000 kroner i grunnlønn og 780.000 kroner med tilleggene. Jeg har verdens beste jobb, sa Kjersti Severinsen, lærer ved Bodø videregående skole, under onsdagens Lytring.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/fullsatt-sal-under-larerdebatt.aspxFullsatt sal under lærerdebatt
Kjempet om lærerstudentenes gunst på karrieredagOm lag 100 lærerstudenter og 20 kommuner var tilstede da karrieredagen for oppvekst nylig gikk av stabelen i Bodø. - Kommunene vil virkelig ha oss, sier Oda Heintz, arrangør og barnehagelærerstudent i Bodø.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/kjempet-om-larerstudentenes-gunst-pa-karrieredag.aspxKjempet om lærerstudentenes gunst på karrieredag
NRK interessert i Lytring og rekruttering til lærerutdanningeneNRK er på banen i forkant av debatten "Er det lærernes skyld at ingen vil bli lærere"? - Veldig bra. Debatten rundt rekruttering til lærerutdanningene er uhyre viktig, sier Hanne Gravrok, prosjektleder for LæreriNord.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/NRK-interessert-i-larerrekruttering-og-Lytring.aspxNRK interessert i Lytring og rekruttering til lærerutdanningene
Skoleelever fikk bedre språk når de var tett på naturenNår deler av norskopplæringa foregår ute i naturen, får elevene utviklet sine språkferdigheter slik at tekstene de skriver både blir mer detaljrike og mer presise. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Skoleelever-fikk-bedre-spraak-naar-de-var-tett-paa-naturen.aspxSkoleelever fikk bedre språk når de var tett på naturen
Norsk skole og lærerutdanning under lupenStadig færre vil bli lærere, og stadig flere elever sier at de ofte gruer seg til å gå på skolen. Nå setter Nord universitet skolen og lærerutdanningen under lupen.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Norsk-skole-og-laererutdanning-under-lupen1.aspxNorsk skole og lærerutdanning under lupen
– Barnehagelærere fortjener økt status– Barnehagelærere gjør verdens viktigste jobb og fortjener økt status, men utdanninga mangler metoder for å finne riktig balanse mellom fri lek og voksenstyrt lek. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Barnehagelarere-fortjener-okt-status.aspx– Barnehagelærere fortjener økt status