Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Tar vare på de gode hverdagsmøtene Det går ikke en dag uten at lærer Markus Leithe-Lajord (28) ler sammen med elevene sine. – Å jobbe med barn og unge er utrolig morsomt og givende.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/tar-vare-pa-de-gode-hverdagsmotene.aspxTar vare på de gode hverdagsmøtene
Teknologi gjør elevene mer motivertBruk av nettbrett og systematikk i bruk av teknologi bidrar til bedre læringsmiljø, sier dosent og redaktør for boken «Teknologi og læringsmiljø», Trond Lekang.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Teknologi-gjor-elevene-mer-motivert.aspxTeknologi gjør elevene mer motivert
Barnehager skaper forskjeller i hvor fysisk aktive barn erDe barnehagene som har de mest aktive ansatte, har også de mest aktive barna, viser ny forskning fra Nord universitet. Dette understreker hvor viktig de ansatte er som rollemodeller.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Barnehager-skaper-forskjeller-i-hvor-fysisk-aktive-barn-er.aspxBarnehager skaper forskjeller i hvor fysisk aktive barn er
Tro, tvil og praktisk kunnskapRuth H. Olsens nye bok viser at det som erfares som riktig handling, danner kunnskapen for fremtidig praksis. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Tro-tvil-og-praktisk-kunnskap.aspxTro, tvil og praktisk kunnskap
Nord-studenter spiller for fulle hus i OsloNorsk eldreomsorg, en Munch-interessert billedkunstner og hevnporno er tema for årets avgangsforestillinger ved skuespillerutdanninga ved Nord universitet. I Oslo står folk på venteliste for å se.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-studenter-spiller-for-fulle-hus-i-Oslo.aspxNord-studenter spiller for fulle hus i Oslo
Nord universitet skal utdanne lærere til regioneneVel 3200 studenter tilhører Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nord-universitet-skal-utdanne-larere-til-regionene.aspxNord universitet skal utdanne lærere til regionene