Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Fem tidligere Nord-studenter på samme sceneFem av skuespillerne som nå reiser Norge rundt med «Jungelboken» for Riksteatret er utdannet ved Nord universitet.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Fem-tidligere-Nord-studenter-pa-samme-scene.aspxFem tidligere Nord-studenter på samme scene
- Samlingsbasert lærerutdanning gir meg frihet til å være kunstnerVegar Bakke Larsen skal bli grunnskolelærer. Han valgte samlingsbasert utdanning for å kunne kombinere studiene med billedkunst.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Samlingsbasert-larerutdanning-gir-meg-frihet-a-vare-kunstner.aspx- Samlingsbasert lærerutdanning gir meg frihet til å være kunstner
Fire millioner til utvikling av enda bedre lærerutdanningFaggruppeleder for grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet, Morten Edvardsen, og professor Janice Bland skal sammen med meritterte universitet i Canada utvikle ei enda bedre lærerutdanning.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Fire-millioner-til-utvikling-av-enda-bedre-lærerutdanning.aspxFire millioner til utvikling av enda bedre lærerutdanning
Nord universitet inviterer verden for studentene30. september 2019 får Nord-studenter møte studieansvarlige fra universiteter i Australia, Europa og Nord Amerika. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-universitet-inviterer-verden-for-studentene.aspxNord universitet inviterer verden for studentene
– Politipatruljen har for liten tid i møte med voldsutsatte barnPolitipatruljen har mange oppdrag der de møter barn som lever med vold i hjemmet, men der etterforskninga på stedet kommer til kort i forhold til barnas behov. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Politipatruljen-har-for-liten-tid-i-mote-med-voldsutsatte-barn.aspx– Politipatruljen har for liten tid i møte med voldsutsatte barn
En halv million kroner til forskning på samisk læreplanForskere fra Nord universitet skal forske på innføringen av ny samisk lærerplan i skolene. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/En-halv-million-kroner-til-forskning-pa-samisk-lareplan.aspxEn halv million kroner til forskning på samisk læreplan