Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet 

 

PRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp) Theory of Science & Research Ethics https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/phd/Sider/PRO9006.aspxPRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp)
Mange positive erfaringer med bruk av iPad i musikkundervisningBruk av iPad i musikkundervisningen bidro til mye skapende virksomhet blant elever i tredje klasse i grunnskolen. Selv blokkfløyta fikk ny anerkjennelse. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Mange-positive-erfaringer-med-bruk-av-Ipad-i-musikkundervisning.aspxMange positive erfaringer med bruk av iPad i musikkundervisning
Studenter fikk trene med tidligere OL-mesterDet ble et kraftfullt møte mellom studenter i trening ved Nord universitet og landslagstrener i vektløfting, Zygmont Smalcerc, nylig. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Studenter-fikk-trene-med-tidligere-OL-mester.aspxStudenter fikk trene med tidligere OL-mester
Testing i skolen: Hva skal evalueres og ikke?Svar til Høyre-politiker Dag Willmanns innlegg «Testing i skolen: Skal vi kjøre på å forutsette at alt er i skjønneste orden?», fra 5. oktober. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Testing-i-skolen-Hva-skal-evalueres-og-ikke.aspxTesting i skolen: Hva skal evalueres og ikke?
Nasjonale prøver: Iveren etter gode resultater har sin prisElevene ender opp med å se seg selv som «smart», «tungnem», «talentfull» eller «mangelfull» i møte med testene. Merkelappene kan kategorisere og splitte elever, og føre til dårlig læringsmiljø.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nasjonale-prover-Iveren-etter-gode-resultater-har-sin-pris.aspxNasjonale prøver: Iveren etter gode resultater har sin pris
Lærermangel - et rekrutteringsproblem?Våre betrodde politikere har en ubetinget tro på at tung faglig kompetanse er det som gir muskler til å lykkes i læreryrket.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/larermangel-et-rekrutteringsproblem.aspxLærermangel - et rekrutteringsproblem?