Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner lærere fra barnehage til videregående skole, og innen idrett og estetiske fag. Forskningen vår er profesjonsrettet og praksisnær, og vi tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om fakultetet

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er det største av fakultetene ved Nord universitet, og har en utdanningsprofil med lærerutdanninger og kunst- og kulturfag i sentrum. 

​Den faglige aktiviteten er organisert i seks faggrupper​, hver ledet av en faggruppeleder. Faggruppene har ansvar for forskning og utdanning på sitt område og sine studieprogram. 

Våre studenter spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. ​

Fakultet for lærerutdannin​g og ku​nst- og kulturfag har 3350 studenter og ca. 315 årsverk fordelt på flere studiesteder, hovedsaklig:


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

​Her finner du informasjon om praksis​

Sentre og samarbeid


Kompetanse, utvikling og innovasjon

​​

Internasjonalisering og mobilitet

Her finner du informasjon om et utvalg av det fakultetet tilbyr internasjonale innreisende studenter, samt utreisende studenter. Du finner også informasjon under hvert studieprogram. 

Utreisende fra Norge: 

Innreisende til Norge:


 


Kontaktperson:

​Nyttige lenker:

​«Internasjonalisering i utdanningene antar en rekke ulike former, og den viktigste forutsetningen er et internasjonalt orientert og aktivt fagmiljø. Internasjonalisering kan handle om innholdet i pensum, om at studentene presenteres for internasjonale perspektiver, og om et internasjonalt læringsmiljø. Det er regjeringens mål for norsk høyere utdanning at studentene inngår i et læringsmiljø som også omfatter internasjonale studenter.» Meld. St. 7 (2020–2021)

Fakultetets internasjonaliseringsarbeid bygger på ​den ovennevnte stortingsmeldingen, samt ulike lovverk.


 

 

Videoforskning trenger ikke å være avansertMed et kamera, en mikrofon og en god plan kan du få til mye god videoforskning. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Videoforskning-trenger-ikke-vare-avansert.aspxVideoforskning trenger ikke å være avansert
– For meg er dette helt perfektHun har gått med en plan helt siden barna var små. Et deltidsstudium gav Marthe Olsen Einmo muligheten til å realisere den.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/For-meg-er-dette-helt-perfekt.aspx– For meg er dette helt perfekt
Cathrine stortrives som lærerstudent i BodøEn veldig streng lærer blir hun neppe, men tydelig og forutsigbar for ungene. Møt Cathrine Flakken (21) fra Namsos. En av dem som om to år tar fatt på sin lærergjerning. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Cathrine-stortrives-som-larerstudent-i-Bodo.aspxCathrine stortrives som lærerstudent i Bodø
Oda (26) falt pladask for læreryrketOda Halle hadde allerede en bachelor i boks, da hun fikk jobb som vikar på en barneskole og ble forelsket i læreryrket. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Oda-falt-pladask-for-lareryrket.aspxOda (26) falt pladask for læreryrket
Starter ny musikkutdanning i LevangerHar du lyst til å kombinere det å være musiker med det å bli lærer? Vil du lære å spille flere instrumenter? Høsten 2022 tilbyr Nord universitet ei ny og spennende musikkutdanning i Levanger. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Starter-ny-musikklarerutdanning-i-Levanger.aspxStarter ny musikkutdanning i Levanger
Videreutdanningstilbud for lærere høsten 2022Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag. Høsten 2022 tilbyr Nord universitet en rekke slike studier, og her får du en oversikt over søknadsfrister som gjelder.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Videreutdanningstilbud-for-larere-hosten-2022.aspxVidereutdanningstilbud for lærere høsten 2022