Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Spesielt for de enkelte utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning
Barnehagelærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU A/Y)
Spesialpedagogikk
Faglærerutdanning, kroppsøving
Faglærerutdanning, musikk

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Første praksisperiode ga mersmak – nå blir Nora lærerVar det én ting Nora Sagaard ikke skulle bli, så var det lærer. Nå er hun sjeleglad for at hun ga det en mulighet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Forste-praksisperiode-ga-mersmak-na-blir-Nora-laerer.aspxFørste praksisperiode ga mersmak – nå blir Nora lærer
Viktig bok om sørsamisk historieHvordan har sørsamisk språk endret seg, hvor ofte nevnes samer i trøndersk historieskriving og hvordan omtales samer i regionale medier? Boka «The Indigenious Identity of the South Sami» gir noen svar.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Viktig-bok-om-sorsamisk-historie.aspxViktig bok om sørsamisk historie
Gamma på Røstad – signalbygg med historisk susNord universitet i Levanger har fått et nytt signalbygg. – En manifestasjon av arbeidet som er gjort ved Nord universitet, sier sametingsråd Mikkel E. Mikkelsen.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Gamma-pa-Rostad-signalbygg-med-historisk-sus.aspxGamma på Røstad – signalbygg med historisk sus
Videreutdanning for lærere – søknadsfrist 1. mars– En perfekt kombinasjon av teori og praksis, sier Marte og Asbjørn. Begge to er kroppsøvingslærere i skolen og anbefaler alle lærere å gripe muligheten til å få faglig påfyll.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Videreutdanning-for-laerere-soknadsfrist-1-mars.aspxVidereutdanning for lærere – søknadsfrist 1. mars
Kjærlighet er lærerens første bud– Barn trenger gode ord og kjærlighet – slikt smitter. Da kan man spe på med god læring, sier nybakt lærer Eirin V. Didriksen Jayaram https://www.nord.no/no/kjaerlighet-er-laererens-forste-budKjærlighet er lærerens første bud
Universiteter med felles løft for bedre studentutvekslingNord universitet skal forske på hvordan vi skal få flere norske studenter til å velge å ta deler av utdanningen sin i utlandet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Universiteter-med-felles-loeft-for-bedre-studentutveksling.aspxUniversiteter med felles løft for bedre studentutveksling