Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Nytt nordisk nettverk for skolemusikalforskningSøt musikk for alle med et hjerte som banker for musikk og estetiske fag i skolen: et nytt nettverk tar nå sikte på å samle all kunnskap i Norden om skolemusikaler. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nytt-nordisk-nettverk-for-skolemusikalforskning.aspxNytt nordisk nettverk for skolemusikalforskning
Øykommune kapret sju lærerstudenter fra NordØykommunen Frøya slet med å rekruttere lærere. Så la de en attraktiv tiltakspakke på bordet.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/oykommune-kapret-sju-larerstudenter-fra-Nord.aspxØykommune kapret sju lærerstudenter fra Nord
Begeistret for unikt trener-studiumBachelor trening startet opp høsten 2019, og er unikt i Norge. Studentenes dom? - Fantastisk, smiler Henrik Aakesen (23).https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Begeistret-for-unikt-trener-studium.aspxBegeistret for unikt trener-studium
Ei skattekiste i svømme- og livredningsopplæringForskere fra Norge, Finland, Latvia og Litauen har samlet erfaring fra svømme- og livredningsopplæring i ei håndbok.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Ei-skattekiste-for-deg-som-driver-svomme-og-livredningsopplaring.aspxEi skattekiste i svømme- og livredningsopplæring
Suksessoppskrift for å bygge store prosjekter– Samler du forskere og offentlige aktører rundt samme bord, får du ofte veldig gode diskusjoner, prosesser og prosjekter, sier Bjørn G. Nielsen i Forskningsrådet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Suksessoppskrift-for-a-bygge-store-prosjekter.aspxSuksessoppskrift for å bygge store prosjekter
Hvem har ansvaret for barn og unges helse?Mat og helse er skolens minste fag, det går ut over barn og unges helse. Hvem har ansvaret?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hvem-har-ansvaret-for-barn-og-unges-helse.aspxHvem har ansvaret for barn og unges helse?