Lærerutdanninger på studiested Mo i Rana

Fra høsten 2020 vil Mo i Rana være studiested for nye kull ved master grunnskolelærerutdanning på Helgeland.

Nord universitet tilbyr i dag samlings- og nettbaserte lærerutdanninger på Helgeland.

Mo i Rana er Nord-Norges største industrikommune, og Nord universitet har i dag ca. 600 studenter ved studiestedet. Vi er til stede med Fakultet for samfunnsvitenskap, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Handelshøgskolen og fra høsten av også Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Hovedbygget ved studiested Mo i Rana ligger midt i sentrum, og ulike miljø er samlet der: Nord universitet, fylkesbiblioteket og biblioteket for Rana, Kunnskapsparken Helgeland, Nordlandsforskning, Rana utviklingsselskap, Rana næringsforening, Senter for Industriell Forretningsutvikling, SINTEF Helgeland, Vitensenter Nordland, Innovasjon Norge og Universitetet i Tromsø.

– I Mo i Rana bygger Nord universitet opp studier som gjør at det vil bli flere studenter til stede på Campus Helgeland. Her blir studentene en del av et større studie- og fagmiljø, som er lagt til rette for mer samarbeid og innovasjon, sier prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk.

Bygger på gode tradisjoner

De samlings- og nettbaserte lærerutdanningene som tilbys i Mo i Rana fra høsten 2020, bygger på lang erfaring og solid fagkompetanse fra Nesna, Bodø og Levanger. En arbeidsgruppe er i gang med å videreutvikle erfaringene man allerede har fra samlings- og nettbasert lærerutdanning.

Ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag vil undervise på disse utdanningene, men de ansatte vil ha sitt daglige arbeidssted i Bodø og Levanger.  

– Våre samlings- og nettbaserte lærerutdanninger i Mo i Rana skal legge vekt på digitale læringsformer og være profesjonsrettet. Vi skal tilby lærerutdanninger med tydelig sammenheng mellom utdanning og praksis, sier Morten Einar Edvardsen, faggruppeleder for grunnskolelærerutdanningen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Undervisning og samhandling mellom de fysiske samlingene skal videreutvikles, og det blir viktig å utnytte de pedagogiske mulighetene som ligger i digitale læringsformer.

Studiested Mo i Rana har i dag kapasitet til å ta imot ca. 1000 studenter.

60 nye studentboliger er under bygging og skal stå klare til studiestart 2020.


Artikkelen er endret etter publisering:

Denne saken ble opprinnelig publisert 12. desember, men oppdatert 21. februar med klargjørende informasjon om organisering av undervisningen på de samlingsbaserte grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningene i Mo i Rana.