Møtte kompetansekrav med videreutdanning

Stig Holum hadde for lite fordypning i matematikk til å imøtekomme det nye kompetansekravet om 60 studiepoeng i faget. Løsningen ble videreutdanning ved Nord universitet.

​​​​​​​Lærer Stig Holum tok videreutdanning ved Nord universitet. Foto: Geir Gran.

Stig Holum (50), som til daglig er lærer ved Verdalsøra ungdomsskole, fullførte sin lærerutdanning i 1997. Da kompetanseløftet for lærere slo inn med full kraft i 2009 ville det bety at Holum ikke lengre ville være kvalifisert til å undervise i matematikk på ungdomstrinnet.

- I tillegg følte jeg et behov for faglig oppdatering for å få flere valgmuligheter med tanke på metodebruk. Jeg opplever også at det stilles stadig høyere krav til at læreren skal være en kombinasjon av underviser og underholder. 

Samarbeid med kolleger og frikjøp ble redningen

Holum var i utgangspunktet skeptisk til en kompetanseordning som ville pålegge erfarne lærere å gå tilbake til skolebenken. Han var derfor ikke spesielt motivert til å gå på en slik utdanning. To gode kolleger ble imidlertid redningen.

- Da vi var tre lærere som fulgte disse studiene sammen, gjorde dette at utbyttet jeg satt igjen med etter studiet ble mye større. Også det at jeg ble frikjøpt fra undervisningsstillingen min var helt essensielt, både med tanke på motivasjon og læringsutbytte.  

Holum understreker viktigheten av å ha en eller flere samarbeidspartnere på egen arbeidsplass. Det kan jo også være et godt tips til alle skoleledere.

- Finn deg en kollega du kan studere sammen med, både for å ha noen å diskutere utprøvinger med, og ikke minst for å noen å diskutere med når oppgaver skal skrives.

Har endret praksis etter utdanningen

Holum sier han stadig vekk benytter elementer hentet fra studiet i egen undervisning. 

- Det er ikke alltid jeg fullfører alle steg i det metodiske arbeidet, men jeg plukker ut det jeg mener er hensiktsmessig, og som vi har mulighet til å greie å gjennomføre i et klasserom med 25-30 elever til stede.

​​Fakta: «Kompetanse for kvalitet»


I 2009 lanserte Kunnskapsdepartementet «Kompetanse for kvalitet», en videreutdanningsordning for lærere, hvor formålet var å øke elevenes læringsutbytte. 

Med denne ordningen kom det også krav om minimum 60 studiepoeng for å undervise i fagene norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet. 

I tilknytning til kompetanseløftet ble det også innført en vikar – og stipendordning, slik at skolene kunne få dekning for vikarutgifter og frikjøp av lærere fra undervisning.​​​
> KfK-tilbudet for lærere ved Nord universitet​