Nå kan du kombinere jobb og barnehagelærerutdanning

​​​Fra høsten 2021 tilbyr Nord universitet en unik mulighet til å kombinere jobb og utdanning; arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ute med barn
INTERESSANT OG VIKTIG JOBB: Grete Johansen tok arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Hun jobbet 75 prosent samtidig som hun tok utdanning over fire år. Det har hun aldri angret på. I dag er hun pedagogisk leder.​ Foto: Nina Kjeøy.

Dette er en nett- og samlingsbasert utdanning som går over fire år. Det blir tre samlinger på tre dager hvert semester. I tillegg blir det fastlagte dager med nettbasert undervisning i løpet av hvert semester. Samlingene er i Levanger og i Bodø, og du kan velge det samlingsstedet som passer best for deg.


Utdanningen passer for deg som er ansatt i en barnehage som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, eller som assistent, og som ønsker å øke kompetansen og bli barnehagelærer. For å ta arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, må du ha 25 prosent tilsetting i barnehage. ​

Den samiske profilen i utdanningen, innebærer at du får mer kunnskap om tema knyttet til samisk urbefolkning.
 
Under kan du lese om Grete Johansen. Hun var fagarbeider og valgte å ta arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. I dag er hun pedagogisk leder. Utdanningen "Arbeidsplassbasert barnehagelærer med samisk profil" er bygd opp på samme måte som utdanningen Grete Johansen tok.
 
Tok utdanning mens hun jobbet 75 prosent

Da tobarnsmor Grete Johansen skjønte at hun kunne ta barnehagelærerutdanning, og jobbe samtidig, grep hun sjansen. - En unik mulighet, smiler Johansen.
 
Det var sjefen til Grete Johansen som sendte henne informasjon om utdanningen som gjorde det mulig å kombinere jobb og utdanning. Dermed begynte ballen å rulle. ​
 
En gavepakke 

Fagarbeideren Grete følte for faglig påfyll og utvikling. Hun hadde lyst til å bruke mer av seg selv i jobben og hadde lekt med tanken på å ta barnehagelærerutdanning. 

Men med familie og to barn  var det ikke et alternativ å ta utdanning på heltid. Utelek
 
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning kom som en gavepakke.
 
- Jeg kunne ta samlings- og nettbasert utdanning over fire år, samtidig som jeg fortsatte å jobbe i AbraCadabra i 75 prosent stilling, smiler den nå ferdig utdanna barnehagelæreren. 


​Arbeidsgiver bidro med å tilrettelegge

God tilrettelegging fra arbeidsgiver var avgjørende for Johansen. Med familie og hus var det viktig å ha forutsigbar økonomi. Studiet var lagt opp slik at det var tre samlinger hvert semester på campus i Levanger i fire år. Hver samling varte fire dager. Mellom samlingene var det nettundervisning noen dager. 
 
- Sjefen min la til rette for at jeg kunne gjennomføre utdanningsløpet. Jeg var borte under samlingsukene, men de fordelte lønnstapet over et helt år, slik at månedsinntekten ble forutsigbar. Det var avgjørende, sier Johansen.
 
Spennende, krevende og givende

Alle medstudentene til Johansen jobbet også i barnehage. Diskusjonene ble mange, og alle hadde bred erfaring å diskutere ut fra. 
 
- Samlingene på campus var alfa og omega, og det å få være en del av et studentmiljø ga utrolig mye. Jeg fikk venner for livet.
 
Skype-undervisningen krevde mye både av studenter og av lærere. Gjennom den klarte de å ha den faglige tråden mellom samlingene. Selvdisiplin var også viktig. 
 
-Den store fordelen med studiet synes jeg var det at jeg kunne se teorien i praksis når jeg var på jobb. Jeg hadde så mange knagger å henge teorien på når jeg leste fagbøkene og når vi hadde undervisning, sier Johansen.
 
Lederansvar og muligheten til å påvirke

Etter fire års utdanning, kombinert med jobb, er hun nå barnehagelærer og pedagogisk leder i AbraCadabra. Det å få være med på å danne grunnlaget for ungers oppvekst og utvikling, for livskvalitet, livsmestring og psykiske helse - det gir mening. 
 
- Det er mye vanskeligere å rette opp i etterkant enn å skape det viktige grunnlaget som ungene trenger. Som pedagogisk leder kan jeg være med å påvirke, smiler Johansen. 
Planlegging
ADMINISTRATIVE OPPGAVER: Jobben som leder innebærer også personalansvar og planlegging, i tillegg til tid med barna.​ Foto: Nina Kjeøy.
Fakta


Studieform: 
​Deltidsstudium over fire år.
Nett- og samlingsbasert.
Tre samlinger per semester. Hver samling varer i tre dager.
Samlingssted: Levanger og Bodø.

Opptakskrav: 
25 prosent tilsetting i barnehage og generell studiekompetanse. Søknadsfrist: 15. april.

25 prosent tilsetting i barnehage og realkompetansevurdering. Søknadsfrist: 1. mars.
 
Samisk profil:
Dette betyr at hele studieplanen løfter læringsutbyttene som går på kunnskap om det samiske. Det er et felles emne om samisk kultur på 15 studiepoeng. 

Studenter kan velge en fordypning på 30 studiepoeng som er rettet mot det samiske.

 Kontaktperson