Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

​​​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet 

 

Over 1000 påmeldte til konferanse - etterlyser enda flere lærere7. og 8. juni kan engelsklærere dykke ned i en skattekiste av undervisningsopplegg. – Lærere presenterer hvordan de bruker bildebøker i grunnskolen, sier Maria Nayr de Pinho Correia Ibrahim.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Over-1000-pameldte-til-konferanse.aspxOver 1000 påmeldte til konferanse - etterlyser enda flere lærere
Trening virker for alle, og det virker likt for alle!Uansett hvor mye du trener, blir du ikke bedre i det du øver deg på, hvis du gjør det feil.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Trening-virker-for-alle-og-det-virker-likt-for-alle.aspxTrening virker for alle, og det virker likt for alle!
Fra sangglede til ekstrem vurderingskultur14 profesjonelle sangere fra Skandinavia forteller om en tilværelse preget av sangglede, usikkerhet og et tøft vurderingsregime.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Fra-sangglede-til-ekstrem-vurderingskultur.aspxFra sangglede til ekstrem vurderingskultur
Skal dele ut 90 millioner utdanningskronerFor andre år på rad har professor ved Nord universitet, Ellen Sæthre-McGuirk, fått det ærefulle oppdraget å lede komiteen som deler ut millioner til fleksible utdanningstilbud.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Skal-dele-ut-90-millioner-utdanningskroner.aspxSkal dele ut 90 millioner utdanningskroner
Jakter på uforløste sekunder i skiløypaForskere fra Nord universitet, NTNU og SINTEF undersøker om langrennsløpere kan prestere bedre ved å gå smartere.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Jakter-pa-uforloste-sekunder-i-skiloypa.aspxJakter på uforløste sekunder i skiløypa
Solveig forsker på produksjon for scene«Vær stolt over at du underviser i kunstfag! Synliggjør det du holder på med, og involver kolleger og ledelse i arbeidet med kunstfagene!» Dette er signaler som Solveig Salthammer Kolaas ved Nord universitet, får fra sine informanter i arbeidet med doktorgradsprosjektet om valgfaget produksjon for scene.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Solveig-forsker-pa-produksjon-for-scene.aspxSolveig forsker på produksjon for scene