Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Spesielt for de enkelte utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning
Barnehagelærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU A/Y)
Spesialpedagogikk
Faglærerutdanning, kroppsøving
Faglærerutdanning, musikk

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Nord universitet skal utdanne lærere til regionenehttps://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nord-universitet-skal-utdanne-larere-til-regionene.aspxNord universitet skal utdanne lærere til regionene
RFF-støtte til nytt sørsamisk forskningsprosjektNord universitets har fått forskningsmidler til prosjektet ”How to support Language Learners in South Sámi language”. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Stotte-til-nytt-sorsamisk-forskningsprosjekt.aspxRFF-støtte til nytt sørsamisk forskningsprosjekt
Menstruasjonssyklusen påvirker toppidrettsutøvere – men trenere snakker lite om det77 prosent av kvinnelige eliteutøvere fra flere idretter rapporterer at menstruasjon har negativ effekt på treningskvalitet og prestasjon. Få snakker likevel med trenerne om det. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Menstruasjonssyklusen-pavirker-toppidrettsutovere-men-trenere-snakker-lite-om-det.aspxMenstruasjonssyklusen påvirker toppidrettsutøvere – men trenere snakker lite om det
Barnehager avgjørende for barns fysiske aktivitetsnivåEn ny studie viser at barnehager bidrar til å øke forskjeller i barns aktivitetsnivå. Det skjer ved at det er ulik grad av fysisk aktivitet i barnehagene. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Barnehager-avgjoerende-for-barns-fysiske-aktivitetsnivaa.aspxBarnehager avgjørende for barns fysiske aktivitetsnivå
Verdens forskningselite i vintersportidrett samles i Meråker9. og 10. mai samles verdens fremste forskere innen vinteridrett på Teveltunet i Meråker, i forbindelse med Nordic Winter Sports Conference 2019.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Verdens-forskningselite-i-vintersportidrett-samles-i-Meraker.aspxVerdens forskningselite i vintersportidrett samles i Meråker
Ja til mer kreative fag i både utdanning og skoleDe estetiske fagene bør prioriteres i både lærerutdanningen og skolen, mener lærerstudent Ingvild Sivertsen (29).https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Ja-til-mer-kreative-fag-i-bade-utdanning-og-skole.aspxJa til mer kreative fag i både utdanning og skole