Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Fellesopplysninger for alle utdanninger med praksis finner du her!

Spesielt for de enkelte utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning
Barnehagelærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU A/Y)
Spesialpedagogikk
Faglærerutdanning, kroppsøving
Faglærerutdanning, musikk

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Praksisstudentene lærer bort på en annen måte10.-klassingene ved Levanger ungdomsskole gleder seg til de får praksisstudenter igjen. – De er litt ungdomslige og det blir mer variasjon i undervisningenhttps://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/praksisstudentene-larer-bort-pa-en-annen-mate.aspxPraksisstudentene lærer bort på en annen måte
– Ettertraktet som grunnskolelærerStian Skjei Buran (21) ser lyst på fremtiden. Han studerer for å bli lærer i barneskolen og har valgt kunst og håndverk som fag – en kombinasjon han er sikker på vil gi jobb. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/ettertraktet-som-grunnskolelarer.aspx– Ettertraktet som grunnskolelærer
Folkeinstrumentet du ikke har hørt maken tilMusikkprofessor Andreas Aase skapte nytt folkeinstrument av en gammel skolegitar. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Folkeinstrumentet-du-ikke-har-hort-maken-til.aspxFolkeinstrumentet du ikke har hørt maken til
– Nord skal være et attraktivt universitet– Jeg har ett mål, og det er at Nord universitet skal være et attraktivt universitet som leverer god kvalitet på utdanning og forskning. Det sa statsråd Iselin Nybø da hun møtte styret under årets første styremøte.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-skal-bli-et-attraktivt-universitet.aspx– Nord skal være et attraktivt universitet
Bestandsnedgang for fjellfuglene i EuropaNy forskning sammenstiller for første gang bestandstrender for Europas fjellfugler. Resultatene er urovekkende.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Bestandsnedgang-for-fjellfuglene-i-Europa.aspxBestandsnedgang for fjellfuglene i Europa
Derfor bør barn lese tekster på et annet språkElever som også leser litteratur på et annet språk enn sitt eget morsmål, utvikler større mental fleksibilitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Derfor-bor-barn-lese-tekster-pa-et-annet-sprak.aspxDerfor bør barn lese tekster på et annet språk