Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

 

 

Tilbyr gratis kurs i matematikkEt nytt nettbasert nettkurs i matematikk skal gi flere mulighet til å ta lærer- eller sykepleierutdanning ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Tilbyr-gratis-kurs-i-matematikk.aspxTilbyr gratis kurs i matematikk
Mendelsohn og vår kollektive hukommelseDet største monumentet over Holocaust og norsk-jødisk historie er aldri blitt hogget i stein, men planlagt og formet ved skrivebordet til Oskar Mendelsohn.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Mendelsohn-og-var-kollektive-hukommelse.aspxMendelsohn og vår kollektive hukommelse
Å vokse utenfor komfortsonenEtt tusen personer i Nordlandshallen. Ser du dem for deg? Tenk deg at de ett tusen personene representerer hele verdens befolking som i dag er ca. 7,7 milliarder. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-vokse-utenfor-komfortsonen.aspxÅ vokse utenfor komfortsonen
Lette etter framtidas lærere på karrieredag Ni kommuner fra Trøndelag og Nordland presenterte seg for lærerstudenter ved Nord universitet i Levanger under karrieredagen Oppvekst 2020.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Karrieredag-Levanger.aspxLette etter framtidas lærere på karrieredag
​Konferanse om flerspråklighet i Levanger29. og 30. januar er det klart for konferanse om flerspråklighet i nord-områdene ved Campus Levanger. Fire universitet står bak konferansen.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Konferanse-om-flerspraklighet.aspx​Konferanse om flerspråklighet i Levanger
Lærerutdanninger på studiested Mo i RanaFra høsten 2020 vil Mo i Rana være studiested for nye kull ved master grunnskolelærerutdanning på Helgeland.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/Mo-i-Rana-studiested-for-nye-kull.aspxLærerutdanninger på studiested Mo i Rana