Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.

​​​​​​​​​​​​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet

Internasjonalisering

Våren 2022 tilbyr fakultetet emner og semesterpakker for innvekslingsstudenter. Dette tilbudet er også tilgjengelig for norske studenter. 
 

 

Høytidelig åpning av ny barnehagelærerutdanningSametinget var blant gratulantene under åpninga av et nytt studium for barnehagelærere med samisk profil ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/hoytidelig-apning-av-ny-barnehagelarerutdanning.aspxHøytidelig åpning av ny barnehagelærerutdanning
Nasjonal forskerutdanningskonferanse i BodøNord universitet er vertskap for Forskerutdanningskonferansen 7.– 8. september 2021. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nasjonal-forskerutdanningskonferanse-til-Bodo.aspxNasjonal forskerutdanningskonferanse i Bodø
En kort introduksjon til Norge på 1900-talletHilde Gunn Slottemo er historiker og professor ved Nord universitet. Nylig ga hun ut boka "En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet". https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/Sider/En-kort-introduksjon-til-Norge-pa-1900-tallet.aspxEn kort introduksjon til Norge på 1900-tallet
Rektorpar fant tonen under lærerutdanningenKristin Stamnes Jakobsen (42) og Arnt Ivar Jakobsen (40) traff bokstavelig talt blink da de valgte å ta lærerutdanning; både med hverandre og en spennende yrkeskarriere. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Rektorpar-fant-tonen-under-laererutdanningen.aspxRektorpar fant tonen under lærerutdanningen
Hvorfor har grunnskolebarn fravær?Fraværsproblematikken i videregående skole er godt dokumentert gjennom forskning. Når elevene selv snakker om sitt fravær viser det seg imidlertid at problemet ofte har startet allerede i grunnskolen.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/hvorfor-har-grunnskolebarn-fravar-det-onsker-ingrid-fylling-a-finne-ut-av.aspxHvorfor har grunnskolebarn fravær?
Praksis i bachelor yrkesfaglærer (BAYRK)Her finnes informasjon om praksis i skole og bedrift på yrkesfaglærerutdanningen. Studenter og praksisveiledere oppfordres til å bruke denne siden aktivt. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/praksis-larerutdanningene/Sider/praksis-i-bachelor-yrkesfaglarer.aspxPraksis i bachelor yrkesfaglærer (BAYRK)