Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

​​​​Praksis

I mange av fakultetets studier har praksis en sentral plass. Fakultetet samarbeider med mange skoler og barnehager slik at studentene får så god praksis som mulig.

Praksislærere er sentrale personer for gjennomføring av praksis.
Her finner også du som praksislærer viktig informasjon som angår praksisgjennomføringen.

Våre senter

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et fireårig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole. 

Mer om prosjektet 

 

Praksis i praktisk-pedagogisk utdanningDenne informasjonen gjelder studenter, praksislærere og praksisskoler tilknyttet PPU for allmenne fag og PPU for yrkesfag.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/praksis-larerutdanningene/praksis-ppuPraksis i praktisk-pedagogisk utdanning
– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med utdanninga Amalie Sofie Ibsen Jensen er utdannet som skuespiller ved Nord universitet. Nå jobber hun som scenekunstner på Teatret Vårt. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Jeg-kunne-ikke-vart-mer-fornoyd-med-utdanninga.aspx– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med utdanninga
Tidligere Nord-student fikk viktig jobb i Arbeiderpartiet– Jeg har lært så utrolig mye ved Nord universitet, sier Emma Svarva Giskås (24). Nå har hun en sentral rolle i Arbeiderpartiet som kommunikasjonsrådgiver. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Tidligere-Nord-student-fikk-viktig-jobb-i-Arbeiderpartiet.aspxTidligere Nord-student fikk viktig jobb i Arbeiderpartiet
Fleksibel videreutdanning i basis- og styrketreningMange trenger treningsveiledning i etterkant av koronasituasjonen. Nå kan du ta ti studiepoeng i basis- og styrketrening. Du velger selv om du vil ta det på seks, åtte eller tolv uker.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Fleksibel-videreutdanning-i-basis--og-styrketrening.aspxFleksibel videreutdanning i basis- og styrketrening
Slik kan ungdommer bli mer aktiveDe fleste barn og unge ønsker å være fysisk aktive, men mange forblir inaktive eller forlater idretten fordi de ikke finner en aktivitet som passer. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Slik-kan-ungdommer-bli-mer-aktive.aspxSlik kan ungdommer bli mer aktive
Over halvparten av studentene savnet det sosiale fellesskapetEn undersøkelse blant barnehagelærerstudentene ved Nord universitet, viser at over halvparten av studentene savnet samholdet i klassen og støtten fra medstudenter under koronatiden.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Over-halvparten-av-studentene-savnet-det-sosiale-fellesskapet.aspxOver halvparten av studentene savnet det sosiale fellesskapet