Lærerutdanning under lupen

75 fremmøtte deltok på seminar og debatt om lærerutdanning og skole. –​ Jeg er rågod på analyse av tekst, men jeg vet ikke hvordan jeg skal møte elever som sliter, sier student Vilde Røstad Strømmen-Hovig.Det var stor interesse for seminaret "Lærerutdanning under lupen" som gikk av stabelen 1. februar på Campus Levanger. Omkring 75 personer deltok. Nord universitet og Utdanningsforbundet i Trøndelag var arrangører av seminaret. 

​Det var foredrag med Simon Malkenes, som er stipendiat ved NTNU, forfatter og foredragsholder. Deretter var det debatt med politikere, studenter, skoleledere, lærerutdannere og lærere. 

Smakebiter fra debatten 

Debattleder Ole Petter Vestheim (bildet under) ledet debatten, og følgende personer deltok i debattpanelet:   • Stipendiat NTNU Simon Malkenes
  • Leder i Utdanningsforbundet Trøndelag Geir Røsvoll
  • Lærerstudent Vilde Røstad Strømmen-Hovig
  • Stortingsrepresentant og leder i Forsknings- og utdanningskomiteen Hege Bae Nyholt
  • Rektor Mælan skole Veronika Aune
  • Kommunalråd for Venstre i Trondheim og medlem i Venstres landsstyre Erling Moe
  • Førstelektor i pedagogikk og lærerutdanner Eldar Taraldsen
​Debattpanelet var innom flere tema. ​Her får du en smakebit av det som ble sagt:

Vilde Røstad Strømmen-Hovig (bildet under):
–​  Vi snakker mye om hvordan skolen er i dag. Er det sånn det bør være? Vi kommer ut med en femårig utdanning, jeg har fordypning i norsk og samfunnsfag og så har jeg . Jeg er rågod på analyse av "Faderen". Men jeg vet ikke hvordan jeg skal møte elever som sliter, hvordan jeg skal møte foreldre som ringer om ettermiddagen. Vi studentene gleder oss til å jobbe med barn og unge.Erling Moe (bildet under):
–​ Skoledebatten er ekstermt ideologisert - det er fordi den er så viktig. Skolen handler om basic ting i livet. Vi får mange debatter om ting som fungerer og ikke fungerer i skolen. Dermed blir det nye reformer og endringer. Det er ikke alltid bra. Det viktigste med læreerutdanningen er å formidle gleden ved å være lærer.  Veronika Aune (bildet over): 
–​ Jeg kommer fra en fådelt skole. Vi har 60 elever. Det er forskjell på skoler. Der jeg er rektor er skolen nerven i nærmiljøet. Nærmiljøet er en viktig bidragsyter i barnas utvikling. Vi sto i fare for å miste skolen. For noen år tilbake bestemte fem, seks personer i bygda seg for å  stille seg påulike politiske lister. De ble valgt inn. Det endte med at det ble bygd ny skole i 2018. 

Hege Bae Nyholt (bildet under): 
–​ Skolen er utrolig viktig. Fellesskolen er den viktigste fellesarenaen vi har i samfunnet sammen med barnehagen. Det har kommet mange alvorlige alarmer i det siste. Ungundersøkelsen viser at elevene våre er stresset. Vi har flere streiker bak oss, med tydelige krav knyttet til lærerhverdagen. Nå er vi enige om at vi skal gå over til mer variert praksis i lærerutdanningene. Geir Røsvoll (t.h. på bildet sammen med lærerutdanner Eldar Taraldsen): 
–​ Vi har en kunnskapsminister. Hvorfor har vi ikke en utdanningsminister og et utdanningsdepartement? Kunnskap er kun en del av utdanning. Femåringer driver nå med skoleforberedelser i barnehagen. Vesentlige deler av leken er borte. De er en politisk hyperaktivisme å foreslå nye ting hele tiden. Skolen får aldri ro. Vi snakker om læringsproduksjon. Vi snakker om læringstrykk. Vi snakker om rektorer som resultatenhetsledere. Hvilke ord vi omgir oss med har betydning. Språket fremmedgjør det vi holder på med. Hele samfunnet må ta tak i ting og må gjøre noe sammen.