Om universitetsbarnehageprosjektet

Målet med universitetsbarnehageprosjektet er å styrke samarbeidet og nærheten mellom barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet og praksisfeltet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gjennom gjensidig samarbeid utvikler partene barnehagelærerutdanningens praksis. Prosjektet samskapes gjennom at barnehage og universitet fungerer som likeverdige partnere med en delt visjon der gjensidig respekt, anerkjennelse og dialog står sentralt. Prosjektet ved Nord universitet skal gå over fire år (2022 - 2026). 

Prosjektet er et partnerskap mellom barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet og følgende barnehager som deltar i partnerskapet:

Arbeidet med Universitetsbarnehageprosjektet ønsker å imøtekomme «det doble formålet» ved at arbeidet bidrar til å styrke både barnehagene og barnehagelærerutdanningen som lærerutdannere.​​

Universitetsbarnehageprosjektet skal styrke samhandlingen og integrasjonen mellom barnehagelærerutdanningen og profesjonsfeltet, og skal omfatte følgende forhold:

  • Studentene skal sikres praksis med høy kvalitet.
  • Det skal gjennomføres forskningsprosjekter hvor studenter, forskere og barnehageansatte deltar. 
  • Det skal legges til rette for kompetanseutvikling i barnehagene og barnehagelærerutdanningen. 
Mål for prosjektet: 

Videreutvikling av barnehagen:
  • Videreutvikle samarbeid med universitetet.
  • Utvikle nyskapende praksis innenfor trygge rammer.
  • Styrke barnehagebasert utviklingsarbeid
  • Bedre ansattes kompetanse.
Videreutvikling av barnehagelærerutdanningen: 
  • Større integrering av faglig innhold og praksis, samhandling og samarbeid med praksisfeltet. 
  • Sikre høy kvalitet på praksisopplæringen og øke faglæreres kompetanse.
  • Drive forsknings- og utviklingsarbeid både i barnehagene og i barnehagelærerutdanningen. 
​Hver barnehage har en egen prosjektmedarbeider tilknyttet prosjektet.

 Prosjektledere