900 personer inn i ny alumniordning

I september startet første utsending til tidligere studenter. Nå har 900 personer registrert seg i den nye alumniordningen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. – Dette blir et viktig nettverk for oss fremover, sier fakultetsdirektør Olav Frigaard.

​​​
​​​​​​Samler tidligere studenter (f.v.): Teamleder kommunkasjon Nina Kjeøy, fakultetsdirektør Olav Frigaard og seniorrådgiver Geir Gran. Foto: Ole Johan Ramfjord.


Det er ønskelig at alle fakultet ved Nord universitet kommer opp med en alumnordning. Handelshøgskolen har hatt en slik ordning i flere år. 

Nå er også Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i gang med å bygge opp en base med alumner - det latinske ordet for tidligere studenter.

Gavekort innen 1. desember

Det er i høst sendt ut flere tusen invitasjoner til tidligere studenter om å bli med i fakultetets alumniordning.  Alle som registrerer seg før 1. desember er med i trekningen om fem gavekort på 2000 kroner.

– Nå har vi 900 personer i databasen. Her er det potensial for å gi gode tilbud om etter- og videreutdanning, informasjon om forskning, aktuelle arrangement og knytte til oss gode ambassadører, sier Nina Kjeøy, teamleder kommunikasjon og seniorrådgiver Geir Gran.

Fakultetsdirektør Olav Frigaard setter pris på den store responsen fra dem som er invitert inn, og ser frem til det videre arbeidet og samarbeidet med nettverket.

Flere ønsker å bidra aktivt

Flere av dem som har registrert seg har haket av for at de ønsker å bidra med å fremsnakke lærerutdanningene og læreryrket eller at de ønsker å bidra på annet vis.

Arbeidet med å få tidligere studenter til å registrere seg i databasen, vil pågå kontinuerlig i tiden fremover.

– Vi ønsker at alle våre avgangsstudenter registrerer seg i basen vår, sier Kjeøy og Gran.

Det er opprettet en egen nettside for alumniordningen ved FLU​. Her kan du også registrere deg hvis du har tatt en lærerutdanning,


 Kontaktpersoner