– Praksis gjør teorien mer forståelig

Adrian Halland Vilhelmsen ønsker seg en kreativ arbeidsplass med varierte oppgaver, der han blir utfordret daglig faglig. Han har valgt å bli barnehagelærer.

Liker praksisperiodene

Når vi spør Adrian om hva som er det beste med utdanningen han har valgt, trekker han frem praksisperiodene som noe av det aller beste.

 – Jeg lærer hvordan jeg kan være med på å hjelpe og å gjøre en forskjell for barna. Å være praksis, eller i relevant jobb for den del, gjør helt klart teorien klarere og mer forståelig.

Adrian jobber med psykisk utviklingshemmede barn i helgene, og i ukedagene er han støttekontakt, noe han trives godt med. – Erfaringene jeg gjør meg i jobb tar jeg med meg inn i utdanningen, sier Adrian.

Anbefaler flere menn å bli barnehagelærer

– Vi har et veldig godt klassemiljø. I utdanningen har vi alle samme mål, selv om vi er ulike som personer.  

Adrian forteller at han er en av tre gutter i en klasse på 33 studenter tilsammen.

– Jeg trives veldig godt i klassen, men skulle ønske flere gutter hadde turt å bli barnehagelærer. Mannlige barnehagelærere er ettertraktet i arbeidsmarkedet, og yrket er variert og spennende. 

– Jeg vil gjerne anbefale utdanningen dersom man liker å jobbe med barn. Så langt syns jeg at det å være i praksis har gitt mye glede og utfordringer. Det er også veldig fint å vite at jobben man gjør er viktig og har betydning både før barna i barnehagen, men også samfunnet generelt.

Tekst og foto: Hilde V. Falch

STUDENT


Navn: Adrian Halland Vilhelmsen
Alder: 20 år
Studerer: Barnehagelærerutdanning
Bor:  Nesna

BARNEHAGELÆRER-UTDANNING


Studiepoeng: 180
Studiested: Nesna, Bodø, Levanger
Organisering: Heltid eller deltid samlingsbasert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring. Å være barnehagelærer er utfordrende og krevende både fysisk og psykisk. Det krever at du har gode kunnskaper, praktiske ferdigheter, evne til refleksjon over eget og andres arbeid og vilje til personlig vekst og utvikling.

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsutdanning hvor du er både arbeidsleder, oppdrager og omsorgsperson. 


> Les mer om studieprogrammet