Faglærerutdanning i musikk: August Næss Jørgensen

August Næss Jørgensen er snart ferdig utdannet faglærer i musikk. Nå gleder han seg til å arbeide i skolen.

Gutt i jakke
August Næss Jørgensen er snart ferdig med tre års musikkstudier ved Nord universitet i Levanger. 

- Jeg kom hit fra musikklinja på videregående. Da jeg søkte hadde jeg inntrykk av at det også var et fokus på det utøvende, og tenkte at det var en fin inngang til universitetet. Etter hvert har jeg også funnet dette med lærerrollen interessant, sier August Næss Jørgensen. 

Han er inne i sitt tredje studieår på faglærerutdanninga i musikk ved Nord universitet i Levanger, og forteller om en studiehverdag med fokus på fag i et godt miljø. 

- Det å studere musikk i Levanger er veldig sosialt, det er mye gruppearbeid og man blir veldig godt kjent. Det er også mye hard jobbing, du må jo arbeide med fagene. Men vi får god oppfølging fra lærerne, sier Jørgensen. 

Gode øvingsmuligheter 

Han trekker også fram at studiet er godt tilrettelagt for studenter som ønsker å spille musikk. 
- Det er en egen klubbscene på campus, Røstad scene, hvor det er studentkonserter og ulike arrangementer. Vi har også tilgang på øvingsrom, studio og utstyr.  
 
- Hva er det beste med studiet? 
 
- Det er kombinasjonen av skolen med fag og dyktige lærere, og det store utvalget av øvingsrom og det som går på det utøvende.   

Gutt spiller gitar

Praksis gav mersmak 

Nå gleder han seg til å arbeide som musikklærer. 

- Jeg ser lysere på det nå enn da jeg startet. Vi har hatt trygge rammer på studiet og nå gleder jeg meg. Jeg hadde nylig en veldig fin praksisperiode i videregående skole, og jeg tror det kan bli bra.  
 
Hvilke råd vil du gi til de som vurderer å ta faglærerutdanning i musikk? 
 
–  For noen frister det kanskje å dra til større byer, men det er absolutt verdt å komme til Levanger. Her kommer du inn i et veldig godt miljø. Det er også et godt samhold på tvers av linjene og folk jobber sammen, sier August Næss Jørgensen. 


Faglærerutdanning i musikk 


Studiepoeng: 180 
Studiested: Levanger 
Organisering: Heltid 
Opptakskrav: Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav 
 
Du må ha: 
Minst 35 skolepoeng 
Minst karakter 3 i matematikk og norsk 
I tillegg må du gjennomføre en opptaksprøve 
 
Studiet kvalifiserer deg for arbeid med musikk i grunnskole, videregående skole, kulturskole og annet opplærings- og formidlingsarbeid for barn, unge og voksne. Studiet gir formell lærerkompetanse for tilsetting i grunnskole og videregående opplæring. Studiet gir deg i tillegg god mulighet til å utvikle deg som utøvende musiker, slik at du kan jobbe med musikk også på andre områder.