Fikk millioner til utvikling av realfagsundervisning

Hvordan skal lærere undervise i realfag for å få elever til å satse videre? Førsteamanuensis Wenche Rønning har fått åtte millioner kroner til å forske på det.

​Det er ønskelig å få enda flere ungdommer til å velge realfag. Selv med topp moderne utstyr, og rom spesialdesignet og tilrettelagt for spennende undervisning i matematikk og naturfag, er det ingen selvfølge at det blir god læring ut av det.

Nå har Wenche Rønning og Fredrik Rusk, begge to førsteamanuenser ved Nord universitet, fått innvilget vel åtte millioner kroner fra Norges forskningsråd, for å forske på læringsprosesser i realfagsundervisning.

Topp utstyr ikke nok i seg selv

Rønning og Rusk skal se nærmere på læringsprosessene i rom spesialdesignet for matematikk og naturfag; såkalte Newtonrom. Det fins 36 Newtonrom i Norge, hvorav seks er i Trøndelag og 17 i Nordland. Dette er teknologisk velutstyrte undervisningslokaler med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. I undervisningen legger lærerne opp til mye elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder.

– Vi har forsket litt på dette før. Det vi har sett er at det har mye å si hvordan oppgavene er strukturert, og hvor stor tilgang på hjelp og støtte elevene får underveis, sier prosjektleder Wenche Rønning.

Topp utstyr er viktig for å inspirere til praktiske realfagsoppgaver - men måten oppgavene legges opp på er også viktig.

Læreren må legge tydelige føringer

Elever har ikke nødvendigvis forutsetninger for å velge gode strategier for åpne oppgaver. De trenger ifølge Rønning føringer for å løse oppgaver, og lære av metodikken.

– Et eksempel er en gruppeoppgave som går på å programmere en robot til å gå i en bane på gulvet. Hvis læreren legger inn et krav om at elevene først skal tegne og planlegge banen på forhånd, så blir det en bedre læringsprosess utav det, enn hvis de begynner direkte på oppgaven, sier Rønning.

Bruker video for å lære om prosessene

Rønning og Rusk ser frem til å dykke videre ned i læringsprosessene som skjer i Newton-rommene. De går snart i gang med å filme gruppearbeid og måten lærerne og elevene jobber på, for så å drøfte dataene og jobbe for videre utvikling.

– Målet er en bedre læringsopplevelse i realfag. Det trenger vi, sier Rønning og Rusk.

 Kontaktperson