Kombinerer samlingsbasert barnehagelærerutdanning og jobb

Andreas
Andreas Berg (33) var kokk, men fant ut at han heller ville bli barnehagelærer. Nå kombinerer han studier med jobb.

Med fire unger i hus, ble det krevende å kombinere jobben som kokk om bord på Hurtigruten med familielivet.

- Jeg hadde lyst på en jobb på land, og er veldig glad i unger. Barnehagelærer hørtes ut som ei fristende utdanning, forteller Berg, som bor på Leknes i Lofoten.

Samlingsbasert utdanning over fire år

Berg valgte å ta samlingsbasert barnehagelærerutdanning på Nesna. Den går over fire år. I Bodø og Tromsø, som også kunne ha vært aktuelle studiesteder, var det kun samlingsbaserte studier som gikk over tre år. Det var ikke aktuelt pga. av at studiene da ble for intensive å kombinere med jobb.

- Jeg er avhengig av å ha noe inntekt under utdanningen. Med ei utdanning som går over fire år, så klarer jeg faktisk å kombinere studier med full jobb. Det krever at jeg er veldig strukturert, men det går, sier Berg, som jobber som assistent i 80 prosent stilling og som pedagogisk leder i 20 prosent stilling på hjemstedet.

Det er samlinger fem ganger i semesteret. Hver samling varer ei uke, og da bor Berg på hybel på Nesna. Mellom samlingene er det også mye arbeid knytta til studiene.

Psykisk helse og mannlige rollemodeller

Da Berg startet studiene, ga han seg selv et halvt år for å vurdere om han hadde valgt rett.

-  Etter et halvt år var jeg sikker på valget. Jeg er glad i unger, liker å jobbe med folk og relasjoner, sier Berg, som nå tar siste år ved utdanningen.

I ei tid der mange ungdommer sliter psykisk, mener Berg det er uhyre viktig for barn å ha mannlige rollemodeller i tidlig alder. Det er viktig for gutter å se at menn viser omsorg og at også de kan snakke om følelser og motgang, og hvordan dette kan håndteres.

BARNEHAGELÆRER-UTDANNING


Studiepoeng: 180
Studiested: Nesna, Bodø, Levanger
Organisering: Heltid eller deltid samlingsbasert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring. Å være barnehagelærer er utfordrende og krevende både fysisk og psykisk. Det krever at du har gode kunnskaper, praktiske ferdigheter, evne til refleksjon over eget og andres arbeid og vilje til personlig vekst og utvikling. 

Les mer om studieprogrammet