Studiebarometeret: Lærerutdanning ved Nord best i landet

Studentenes dom er klar: Grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet er landets beste! - Ei fantastisk tilbakemelding å få, sier dekan Egil Solli.

​​​​​​​​​​​​Hvert år får 70.000 studenter ved landets universiteter anledning til å gi tilbakemelding på hvordan de opplever studiekvaliteten. Det er NOKUT som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra  Kunnskapsdepartementet.

11. februar kom resultatet av undersøkelsen, og studentenes dom er klar: Nord universitet har den beste grunnskolelærerutdanningen i landet! 

Nords grunnskolelæ​rerutdanning med høyeste poengsum

Samlingsbasert master grunnskolelærerutdanning 1-7 i Levanger får den høyeste poengsummen på overordnet tilfredshet som studentene kan gi: 5 av 5 mulige.

– Dette var ei knallgod tilbakemelding fra studentene våre. Veldig artig, sier Egil Solli, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet.

Student Oda Halle, som tar samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7 i Levanger, skjønner godt at studiet får toppscore.

– At dette studiet får toppscore stemmer godt med inntrykket jeg har av utdanningen. Jeg har studert andre plasser tidligere, men aldri fått så god oppfølging av forelesere og universitetet generelt som jeg har gjort her ved Nord universitet, sier Halle (bildet under).

Klikk her for å endre bildet
Fornøyd student​. Oda Halle er grunnskolelærerstudent ved Nord universitet, og veldig fornøyd med oppfølgingen fra forelesere og universitetet generelt. Foto: privat.

​Gode tilbakemeldinger over hele fjøla - roser ansatte

​Hele 15 av 17 bachelor- og masterprogram ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag får 4,0 eller bedre score. I kategorien "overordnet tilfredshet" får Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet en gjennomsnittlig poengsum på 4,3. Det er høyere enn snittet for landet.

Om studentene ønsker å bli barnehagelærere, grunnskolelærere eller lærere i videregående skole, så gir de gode tilbakemeldinger.

Solli benytter anledningen til å rose ansatte.

– Ansatte har jobbet på spreng for å ivareta læringsutbytter, legge opp til alternative muligheter for praksis, legge om undervisningen og eksamen til å bli digital, legge ulike parallelle planer for diverse fremtidsscenarier og alternative måter og veilede og følge opp studentene på. Vi setter utrolig stor pris på at mange studenter synes at vi klarer å gi dem et faglig og sosialt godt læringsmiljø, tross tiden vi har vært, og er, inne i, sier Solli (bildet under). 


Takker for gode tilbakemeldinger. Dekan Egil Solli ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag setter pris på lærerutdanningene scorer høyt på Studiebarometeret. Foto: Nina Kjeøy

Roser ansatte. Dekan Egil Solli roser ansatte ved fakultetet for god innsats. Bildet er fra 2016. Foto: Bjørn Leirvik.

Studentenes tilbakemelding viktig

Tilbakemeldingene fra studentene brukes systematisk av ansatte for å forbedre undervisningen, noe som gir resultat.

Lærerutdanning er ei profesjonsutdanning med sterkt faglig og didaktisk fokus. Universitetslektor i norsk, Ingunn Longva, synes det er viktig at ansatte selv er gode forbilder.

– Vi som underviser må også selv være forbilder på hvordan man følger opp hver enkelt student og gir god støtte, oppfølging og nyttige tilbakemeldinger i arbeidet fram mot å bli grunnskolelærer, sier Longva (bildet under).


Gode forbilder. Universitetslektor i norsk, Ingunn Longva, synes det er viktig at hun og de andre som foreleser selv er forbilder på god oppfølging. Foto: Nord universitet.

Ved barnehagelærerutdanningen er også Cathrine Bjerknes (bilde under), koordinator og emneansvarlig, svært fornøyd med resultatene fra Studiebarometeret. 
Viktig overgang. God dialog med studentene om overgangen fra første til andre studieår er viktig. Foto: Knut Fløtten.​

– Vi har samarbeidet tett med tillitsvalgte studenter og hatt fokus på å videreføre strukturer fra første til andre studieår. Vi har gjennomført individuelle samtaler med tanke på å bygge gode relasjoner og avklare forventninger begge veier. Dette har studentene gitt oss gode tilbakemeldinger på, forklarer Bjerknes.

Jobber videre til studentenes beste

Selv om over 300 ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kult ved Nord universitet har god grunn til å smile, så er det også klart at det er ei utfordrende tid for mange av de 3350 studentene ved fakultetet.

- Vi har fremdeles mye å jobbe med og mye vi kan gjøre enda bedre. Med mye digital undervisning vet vi også at mange studenter savner studiemiljøet og blir sittende mye alene. Det er ei krevende tid for mange, sier Solli.​​

Høyt snitt på overordna tilfredshet for lærerutdanningene ved Nord

Her er resultatene for overordna tilfredshet ved 17 av studieprogrammene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet (det må være en viss prosentandel som svarer for at resultatene kommer frem i Studiebarometeret. Det er årsaken til at alle studieprogram ikke er med):

Barnehagelærer Bodø: 4,3
Barnehagelærer deltid: 4,3
Barnehagelærer Levanger: 3,7
Barnehagelærer nett- og samlingsbasert: 4,4
Bachelor engelsk: 4,5
Bachelor i idrettsvitenskap: 4,2
Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag: 4,7
Bachelor yrkesfaglærer: 4,4
Master grunnskolelærer 1-7 Bodø: 4,6
Master grunnskolelærer 1-7 samlingsbasert, Levanger: 5,0
Master grunnskolelærer 5-10, Nesna: 4,4
Master grunnskolelærer 5-10 Bodø: 3,9
Master grunnskolelærer 5-10 Levanger: 4,1
Master i musikk: 4,3
Lektor kroppsøving og idrettsfag: 4,0
Master i logopedi: 4,4
Master i tilpasset opplæring: 4,4
 

Dette sier studentene om studiene sine

Vi har snakket med noen studenter ved ulike studieprogram. Her får du et lite innblikk i hva studentene mener:

Vegard Engøy Henriksen, student samlings- og nettbasert master grunnskolelærerutdanning, Mo i Rana: 
- Når vi er ute i praksis så er praksislærerne opptatt av hele mennesket, og at vi skal bidra til å skape dugelige folk. Fag er viktig, men det medmenneskelige og det sosiale er også viktig. Praksislærerne er gode forbilder. Jeg synes utdanningen er god og vi får god oppfølging.
(Foto: Nina Kjeøy)

 ​Julie Nordpoll Sagli, student faglærer musikk, Levanger:​ 
- Jeg synes det e
r veldig bra. Det er lett å komme i kontakt med folk, faglærerne er superdyktige​ og jeg fikk den relasjonen med dem som jeg ønska. Jeg går i en liten og fin klasse, nivået er godt 
og det er bra folk. 
(Foto: Ole Johan Ramfjord)

​​​Ninja Nordås, student bachelor yrkesfaglærer, Bodø: 

- Det er varierte oppgaver og man får gå i dybden i de fagene hvor man ikke har fagbrev selv. Det er
et fulltidsstudium og det krever​ at du arbeider for å få gjort det du skal.​
(Foto: Per Jarl Elle)
Ragne Bruvoll Nielsen, student lektor kroppsøving og idrettsfag, Levanger:
​ 
– Vi er ganske få og det har gjort oss veldig sammensveisa, miljøet er ekstremt bra. Vi har også hatt veldig flinke fagansatte, forteller Bruvoll Nielsen.
(Foto: Ole Johan Ramfjord)
Malin Gjetvik, student master i tilpasset opplæring, Levanger og Bodø: Foreleserne er engasjerte og behjelpelige. De er flinke til å organisere, og eksamenene er skreddersydde på den måten at det hele tida er en prosess. Du gjør deg ikke ferdig med en ting før du begynner på noe nytt, det er en sammenheng hele tida og det er veldig bra.
(Foto: Ole Johan Ramfjord)Fakta om Studiebarometeret


NOKUT gjennomfører den nasjonale undersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Rapporten lages for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020, og gikk ut til 70.000 studenter.

Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på lange og integrerte masterutdanninger og lange profesjonsutdanninger blir invitert til å svare.​