Møt industriarbeideren som skal bli yrkesfaglærer

Ninja Nordås jobbet som industriarbeider ved aluminiumsverket i Mosjøen. Nå studerer hun ved Nord universitet for å bli yrkesfaglærer.

​​
Ninja Nordås jobbet som industriarbeider. Nå studerer hun ved Nord universitet for å bli yrkesfaglærer. Foto: Per Jarl Elle.
– Jeg har jobba som arbeider i industrien med et yrkesfag jeg var stolt av. Jeg vil bringe det videre og jeg ønsker å jobbe med ungdommer på en pedagogisk måte, sier Ninja Nordås.

Vil jobbe med mennesker

Nordås starta som lærling i 2012. Etter endt læretid fikk hun fast jobb som CNC-operatør og styrte mekaniske maskiner ved hjelp av data.

Men 27-åringen hadde også et ønske om å jobbe med mennesker, og hun valgte å starte på ei utdanning som yrkesfaglærer ved Nord universitet. 

– Jeg ønsker å bruke fagbrevet mitt og jeg ønsker å forberede ungdom på et yrkesliv i industrien.   

Nordås har allerede starta lærergjerningen, i tillegg til å være student underviser hun i industriteknologi ved Mosjøen videregående skole avdeling Kippermoen.

Spennende studium

Studiet er treårig. Ninja Nordås er i gang med sitt andre studieår og hun synes utdanninga er veldig spennende.

– Det er varierte oppgaver og man får gå i dybden i de fagene hvor man ikke har fagbrev selv. Det er et fulltidsstudium og det krever at du arbeider for å få gjort det du skal, sier hun.

– Trives du?

– Jeg synes jeg har god kontakt med foreleserne og medstudentene mine. Vi jobber en del i gruppe på Skype-møter og treffes når vi er på samling, jeg trives veldig godt.

Nettforelesninger og samlinger

Klikk her for å endre bildet
Trives. – Det er kjempebra at man har forskjellige veier å gå for å nå målet sitt, sier Ninja Nordås. Foto: Per Jarl Elle.
Ninja Nordås forteller at de har nettforelesninger og oppgaver, både individuelt og i grupper. I tillegg har de samlinger.

– Vi har flere turer til Bodø, den ene uka har vi pedagogikk og den andre uka har vi det yrkesfaglige. På de yrkesretta samlingene har vi fagdager hvor vi er med på ulike ting, eksempelvis har vi vært på flyplassen og sett på teknologien der. 

– Hva tenker du om at du kan bruke fagbrevet ditt og yrkeserfaringa di som utgangspunkt for å bli yrkesfaglærer? 

– Det er kjempebra at man har forskjellige veier å gå for å nå målet sitt. Jeg synes det er veldig bra at man har mulighet for å gjøre det man liker, for så gå videre med noe annet man har lyst til senere. 
Student

Navn: Ninja Nordås
Alder: 27 år
Studerer: Yrkesfaglærer
Studiested: Bodø

Yrkesfaglærer


Studiepoeng: 180
Studiested: Bodø
Organisering: Heltid
Opptakskrav:

Fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning, og generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

>> Les mer om studieprogrammet: Yrkesfaglærer