Over halvparten av studentene savnet det sosiale fellesskapet

En undersøkelse blant barnehagelærerstudentene ved Nord universitet, viser at over halvparten av studentene savnet samholdet i klassen og støtten fra medstudenter under koronatiden.

​​​​​

​​Korona-kartlegging: Universitetslektor Tove Ingebrigtsen (til venstre) og studieleder Kathrin Olsen ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Foto: Nord universitet


​Studielederne Kathrin Olsen og Elin Børve, samt universitetslektorene Tove Ingebrigtsen og Nina Engesvik, har spurt ca. 450​ barnehagelærerstudenter i Levanger, Bodø og Nesna om hvordan de opplevde den digitale undervisningen under koronatiden.

– Det er viktig for oss å finne ut hvordan studentene har opplevd koronaperioden, både når det gjelder organiseringen av den digitale undervisningen, egen faglig og personlig utvikling og hvordan de har opplevd sosial kontakt og støtte fra faglærere og medstudenter, sier Kathrin Olsen, studieleder ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. ​

Kvier seg for å ta kontakt med medstudenter digitalt

Samtlige barnehagelærerstudenter ved Nord universitet har mottatt undersøkelsen. Så langt har det kommet inn 117 svar. Foreløpige funn viser at 60 prosent av studentene har savnet det sosiale fellesskapet med å møtes fysisk til undervisning sammen med medstudenter.

– Studentene har savnet fellesskapet, og det ser ut til å ha gått utover motivasjon og konsentrasjon. De har hatt lite kontakt med medstudenter i perioden og mange sier at de synes det har vært vanskelig å ta kontakt med medstudenter via digitale kanaler, opplyser Olsen.

Mer selvstendige

Funnene tyder på at koronaperioden har gjort studentene mer bevisste på hvor mye det fysiske læringsfellesskapet og støtten fra medstudenter betyr for deres læringsutbytte. 

Samtidig sier studentene at de har blitt mer selvstendige enn før. Noen få studenter synes at den digitale undervisningen fungerer bedre for dem enn klasseromsundervisning.

Olsen, Børve, Ingebrigtsen og Engesvik har underveis i koronaperioden fanget opp at spesielt førsteårsstudenter og unge campusstudenter synes det har vært krevende å gå fra daglig fysisk undervisning på campus til digital undervisning.

Studentenes tilfredshet med den digitale undervisningen

Foreløpige funn fra undersøkelsen viser også at de fleste studentene er fornøyd med organiseringen av, og innholdet i, den digitale undervisningen. Samtidig er det svært mange studenter som sier at det er vanskelig å delta aktivt i den digitale undervisningen og at gruppearbeid over nett blir opplevd som utfordrende. De fleste studentene har brukt mindre tid på studiene i koronaperioden.

–​ Vi ser frem til å dykke dypere ned i materialet, og analysere sammenhengene mer grundig. Vi skal ta med oss lærdommen i denne perioden og bruke funnene aktivt i undervisningen og i utdanningen, sier Olsen.

 Kontaktperson