Skal forske på heldigitalisering av skoler i koronatiden

Trond Lekang
Over natta ble norsk skole heldigitalisert som følge av koronaviruset. Forskere ved Nord universitet skal nå se på hvordan skoler i Nordland løser digitaliseringen og på effekten av den.

Fra at elever og lærere hver dag møttes i klasserommet og på skolen, ble skolehverdagen i midten av mars snudd på hodet. Restriksjonene i kjølvannet av koronaviruset, gjorde at skolen på et blunk ble heldigitalisert.

Et nasjonalt eksperiment vi må lære av

Tiden vi nå er inne i, med det heldigitaliserte klasserommet, er på mange måter et nasjonalt eksperiment.

Forskere ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet er opptatt av å se hvordan skolene i Nordland løser situasjonen, hva effekten blir og hvordan vi kan ruste oss for lignende situasjoner i fremtiden. (Saken var også innslag på NRK Nordland onsdag 15. april).

- Det er stor variasjon i hvor forberedt elever, foreldre, lærere og skoleledere er på en slik situasjon. Akkurat nå står vi midt oppe i denne helt særegne situasjonen, og det er en unik mulighet for oss til å hente inn informasjon og utvikle kunnskap, sier Trond Lekang (bildet), dosent og leder for faggruppen tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og logopedi ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet.

Alle grunnskoler i Nordland får spørreskjema

Gjennom et samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, skal Lekang og professor Ellen Sæthre-McGuirk ved Nord universitet, lede arbeidet og innhente informasjon fra grunnskolene i Nordland om hvordan de løser den nye digitale skolehverdagen.

- I løpet av april sender vi ut et spørreskjema der vi blant annet spør om å få tilgang til ukeplanene i grunnskolen under ukene med restriksjoner som følge av Korona-situasjonen, sier Lekang, som understreker at informasjonsinnhentingen skal gjennom Norsk senter for forskningsdata for godkjenning. Han tror det er stor interesse i kommunene til å delta i undersøkelsen.

- Utdanning og utdanningskvalitet er viktig for oss alle. Og det kan oppstå lignende situasjoner igjen, sier Trond Lekang.

Lekang og Sæthre-McGuirk understreker viktigheten av at også lærerutdanningsinstitusjoner som Nord universitet gir sine studenter, og kommende lærere, et godt fundament for situasjoner som kan oppstå.

- Dette forskningsprosjektet er et viktig bidrag for å styrke vår regionale og nasjonale beredskap og krisehåndtering. Vi vil kunne bidra med mer målrettet etter- og videreutdanning, og styrke deler av lærerutdanningene våre, dersom vi får mer innsikt i hvordan lærerne og skolene har løst denne store utfordringen under koronakrisen, sier Lekang og Sæthre-McGuirk.

Ulike løsninger og ukjente effekter

På kort sikt vil informasjonen si noe om hvordan lærerne, elevene, foreldrene, skolelederne og kommunene har løst den nye digitale hverdagen. Gjennom et dypdykk i materialet, og videre oppfølging, kan man også si noe om effektene.

Vil elevene være bedre eller dårligere forberedt til neste skoleår? Ser man en forsterking av forskjeller mellom ressurssterke familier og familier som har færre ressurser til å følge opp sine barn?

- Ukeplanundersøkelsen vil gi oss økt innsikt i og ny kunnskap om det digitale klasserommet og læring, sier Lekang.


 Kontaktpersoner