Videoforskning trenger ikke å være avansert

Med et kamera, en mikrofon og en god plan kan du få til mye god videoforskning.

​Når vi hører ordet "videoforskning" er det lett å se for seg at man trenger en moderne videolabb med massevis av høyteknologisk utstyr for å lykkes. Slik er det ikke.

Bok med nyttige tips og erfaringer

Nylig ble boka ​"Videoforskning på ulike læringsareaner: Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling" gitt ut. Redaktør er Fredrik Rusk ved Nord universitet. 

Rusk skriver i sin introduksjon at bruk av video for forsknings- og utviklingsarbeid i og om interaksjonell praksis på forskjellige læringsarenaer er noe som kanskje burde være selvsagt i dagens samfunn. Vi har så mange muligheter for få gjøre videoopptak av interaksjone. Det er det imildertid ikke.

- For mange er det vanskelig å kunne forutse og tenke seg til hvordan de kan, eller skal, bruke video, sier Rusk.

Mange bidragsytere

I ni kapitler kan vi boltre oss i blant annet valg av metoder, etiske aspekter ved videoforskning, visuelle vendinger og video som endringsverktøy.

Videoforskning kan brukes til mye mer enn å bare stå i et klasserom og filme med et kamera. 

- Med et kamera, en mikrofon og en god plan for hva du kan og ikke kan fange opp i ditt prosjekt, så kommer du langt, ifølge forfatterne.

Forfatterne som har bidratt er Ingvill Berg, Natallia Bahdanovich Hanssen, Marit Krogtoft, Julie Lysberg, Marie Nilsberth, Sandra Nystø Ráhka, Fredrik Rusk, Wenche Rønning, Matilda Ståhl, Trine Telnes, Cathrine Arntzen Tollåli og May Line Rotvik Tverbakk.


Foto: Ukjent