Videreutdanningstilbud for lærere høsten 2022

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag. Høsten 2022 tilbyr Nord universitet en rekke slike studier, og her får du en oversikt over søknadsfrister som gjelder.

​​​​​​​​​​​​– Det er flere søknadsfrister å forholde seg til, og ved første øyekast kan det virke litt uoversiktlig, forklarer Dag-Arild Berg, som er rådgiver for etter - og videreutdanning for lærere ved Nord universitet. 

​Etter avtale med arbeidsgiver må du først finne et studium du ønsker å søke. Deretter må du registrere søknaden din i systemet til Udir innen 1. mars. Dette er en søknad om å bli omfattet av stipend - og vikarordningen. Udir har frist til 30. april med å behandle disse søknadene.

 Det betyr at du ennå ikke har søkt studieplass hos oss. Det må du gjøre dersom Udir innvilger søknaden din. Vi tar kontakt med alle som har fått godkjent søknaden sin hos Udir, og minner om at de må søke studieplass innen 15. mai, utdyper Berg.

 Hva med lærere som finner andre studier enn de som tilbys gjennom KFK-ordningen? Er det mulig å søke stipend – og vikarordningen da?

 Ja, dersom du ønsker å søke på andre videreutdanninger enn de du finner i Udir sin studiekatalog, kan du likevel søke om å bli omfattet av stipend- og vikarordningen. Da søker du på samme måte som når du søker studier gjennom studiekatalogen til Udir. 

 Hva med søkere som ikke omfattes av denne ordningen, kan de også søke?

  Ja, søkere som ikke omfattes av ordningen kan også søke, men vil havne nederst i bunken. Disse må søke innen 15. juni direkte til Nord universitet. Disse vil bare kunne tildeles plasser dersom det er ledige plasser, svarer Berg.

 Hva er de vanligste spørsmålene du får fra lærere som ønsker å søke ordningen? 

 Mange har spørsmål rundt samlingsdager og datoer. Allerede nå vil det være mulig å finne en del samlingsdager og datoer for når undervisningen vil foregå fra høsten 2022. Dette blir lagt inn fortløpende på studieprogramsidene etter hvert som det blir klart, sier Berg. Derfor kan du nå søke opp det studiet du ønsker, og klikke knappen "Samlinger". Her vil du finne samlingsdatoer for inneværende år, men også for studieåret 2022-2023.

Nord universitet har følgende tilbud for høsten 2022:
 
Nettbaserte tilbud: 

​ 
Bodø, nett og samlingsbaserte tilbud:  

Engelsk 2, for 5.-10. trinn (regionalt tilbud)

Vesterålen, nett- og samlingsbasert tilbud:

Engelsk 1, for 1.-7. trinn  (regionalt tilbud)

Helgeland, nett og samlingsbaserte tilbud: 

Engelsk 1, for 1.-7. trinn  (regionalt tilbud)
Norsk 2, 5. - 10.trinn  (regionalt tilbud)

​Levanger, nett og samlingsbaserte tilbud:  


​​​
Har du spørsmål? Ta kontakt med veilederen på det aktuelle studieprogrammet.