Danning og verdier på den internasjonale timeplanen

Demokratiet er under press, debattklimaet brutalt og verdier vi regner som selvsagte er truet.
– Vi må lære av historien, sier professortrio som arrangerer verdikonferanse med internasjonale trekkplaster.

​​​​​​​​​​​​​Professorene Kåre Fuglseth (t.v.), Gabriella Gelardini og Per Jarle Bekken arrangerer verdikonferansen.

Vi har hatt fred i 70 år fordi vi kjenner verdien av fred. Vi oppfordrer folk å bruke stemmeretten ved valg fordi vi kjenner verdien av valgdeltakelse. Vi verner om ytringsfriheten fordi vi kjenner verdien av åpenhet og meningsbrytning. Verdier vi har tatt som en selvfølge i flere år, er under sterkt press. 
 
Vi snakker om verdier på denne måten heile tida, men hva som menes med verdi og innholdet, er ikke alltid like klart. 
 
Samfunnet har et stort behov for avklaring av verdier og hvordan de læres og føres videre. En måte å gå fram på er se på betydningen verdiene har hatt gjennom historien, sier Gabriella Gelardini, professor ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.  

Fortiden alfa og omega for framt​ida

​Sammen med professorene Kåre Fuglseth og Per Jarle Bekken arrangerer Gelardini en internasjonal konferanse om verdier, danning og utdanning.
 
Anerkjente forskere fra 13 nasjoner slår seg sammen og diskuterer verdienes betydning opp gjennom historien. Fra 29. mai til 3. juni 2022 er det duket for et fullspekket program fra morgen til kveld

Internasjonale toppforskere innen pedagogikk, filosofi og religionshistorie diskuterer betydningen av verdier.
 
Vi skal ikke gå baklengs inn i historien. Men kjenner vi ikke fortiden, så er vi dømt til å begå samme feil igjen. Fremtidens generasjoner må kjenne til verdienes historie, sier professortrioen. 

Pedagoger møter historikere

I grunnskolen rulles nå "demokrati og medborgerskap" ut som tverrfaglig tema, gjennom fagfornyelsen. Konferansen er midt i blinken. 
 
Tema i skolen skal ikke bare være aktuelle, de skal også være historiske. Man skal ikke gi barn ansvar for dagens situasjon, man skal gjøre dem i stand til å ta ansvar. Vi vet ikke hva vi trenger i fremtiden, men vi kjenner fortida, sier Kåre Fuglseth, som ønsker pedagoger velkommen til å diskutere med historikere.
 
Konferansen er høyaktuell og får deltakere fra store og tunge internasjonale forskingsmiljøer, sier Gelardini, Fuglseth og Bekken. 
 
 
Noen av forskerne du møter på konferansen:
 
  • ​Malte Brinkman, Professor i utdanningsvitenskap, Humboldt universitet, Berlin, Tyskland.

  • Hindy Najman, Professor i tolking av hellige skrifter, Universitetet i Oxford, Storbritannia.

  • W. Martin Bloomer, Professor i klassiske språk og litterature, Universitet i Notre Dame, USA.

  • Jorunn Økland, Professor i kjønnsstudier, Universitetet i Oslo og direktør ved Det norske instituttet i Athen.

  • Jörg Rüpke, Professor i klassisk filologi og sammenlignende religionsvitenskap, Max-Weber-Kolleget, Universitet i Erfurt, Tyskland.​