Et attraktivt yrke for fremtiden

– Velger du en lærerutdanning, er du virkelig attraktiv for oss i Bodø kommune, sa Tore Tverbakk, barnehage- og skolesjef i Bodø kommune til de om lag 20 fremmøtte da LæreriNord hadde møte i Bodø 31. januar.

Om få år vil det være et stort behov for nye lærere i Bodø kommune, sier ​​barnehage- og skolesjef Tore Tverbakk. Foto: Hanne Gravrok. 

​Tverbakk fortalte at Bodø kommune har relativt god dekning i dag, men at det om få år er mange ansatte i skolene og barnehagene som blir pensjonister. Da vil det være stort behov for nytt tilskudd av lærere.

Færre på søkerlistene

Tverbakk sier at Bodø kommune har behov for at flere utdanner seg til å bli barnehage- og grunnskolelærere, og han registrerer en negativ utvikling.

– Vi registrerer at søkerlistene blir kortere og vi opplever også at det til noen stillinger i skolene og barnehagene i kommunen ikke er kvalifiserte søkere. 

Barnehage- og skolesjefen tror derfor samarbeidet Bodø kommune har med Nord universitet gjennom satsingen LæreriNord​ er viktig.

​– Jeg tror vi sammen vil lykkes når vi jobber målrettet for å formidle til aktuelle kandidater de positive sidene ved barnehage - og grunnskolelæreryrket.

En ny start

Firebarnsmamma Katrine Hovet (37) fra Bodø er utdannet faglærer i dans fra Høgskolen i Bodø, men jobber i dag som fagarbeider i en privat barnehage i Bodø. 

Katrine, som har en bachelorgrad som faglærer, kan oppfylle opptakskravene til Fullføringsprosjektet som vil gi henne tittelen grunnskolelærer. 

Hovet kom på møtet etter tips fra sin mor i tillegg til at hun kom over arrangementet på Facebook.

– Jeg synes det var veldig hyggelig å se noen fjes og få svar på mine spørsmål i stedet for å bare sende en e-post til Nord universitet, sier Hovet.

Hun tror møtet med LæreriNord gir en tettere relasjon mellom både Bodø kommune, Nord og de som vurderer lærerutdanningene.

– Dette er en fin arena for å møtes, få svar på spørsmål og komme i kontakt med de rette folkene, jeg synes selv det er krevende å innhente informasjonen i mylderet av alt som finnes på internett.


Katrine Hovet vurderer å ta grunnskolelærerutdanning. Foto: Hanne Gravrok.

Utdanning – nå igjen?

Hovet forteller at hun størstedelen av sin karriere har jobbet med undervisning og kontakt med barn og unge, og hun elsker det.

– Jeg føler det er et minimum at man liker å jobbe med barn for å bli lærer, og det gjør jeg.

Når det gjelder det å motivere seg til mer utdanning for å få tittelen grunnskolelærer, sier Hovet at det kommer litt an på hvor mye hun må studere.

– Hvis det er tilstrekkelig for meg å skrive en bacheloroppgave samt ta et par fag, skal jeg nok klare det, sier Hovet. Hun er opptatt av at studiet må være forenlig både med familieliv og jobb. Hun innrømmer at lønn og vilkår er en stor gulrot for henne når hun nå sterkt vurderer å bli grunnskolelærer.

– Minstelønna for lektorer er god nå, og hvis man kan få slettet såpass mye av studielånet, er dette veldig bra, sier Katrine som sterkt vurderer å ta utdanning som grunnskolelærer etter møtet med LæreriNord.