Kjærlighet er lærerens første bud

– Barn trenger gode ord og kjærlighet – slikt smitter. Da kan man spe på med god læring, sier nybakt lærer Eirin V. Didriksen Jayaram

Klikk her for å endre bildetFersk lærer: Eirin V. Didriksen Jayaram er i gang med sitt andre år som barneskolelærer. Hun mener en barneskolelærer bør være god, raus og tålmodig. Foto: Per-Jarl Elle.

​For tre år siden var Eirin ferdig med grunnskolelærerutdanning 5-10 ved Nord universitet. Da tok hun sin første jobb som medlærer i en tredje klasse på Grønnåsen skole i Bodø. I fjor fikk hun prøve seg som kontaktlærer i 1.klasse. Hun har gjort seg opp mange tanker om hvilke egenskaper en lærer på barnetrinnet bør ha, og hvordan hun selv har hatt nytte av utdanningen sin.

Eirin tror selv at sin evne til å vise kjærlighet er hennes viktigste egenskap som lærer.
 
– Fra jeg kommer til jeg går er det å være god med barna og bry meg om dem det viktigste jeg gjør. Jeg gir dem trøst og tar dem på fanget. Barn trenger gode ord og kjærlighet - og slikt smitter! Da kan man spe på med god læring, sier Eirin. 
 
Hun mener gode relasjoner avhenger av lærerens evne til å være varm og raus:
 
– Som lærer i første klasse er det aller viktigste at man er glad i unger og klarer å skape gode relasjoner til dem. De ønsker å bli sett, forteller hun.

Hektisk og aktiv hverdag

Eirin forteller at en barneskolelærer også bør like å være aktiv, noe hun selv setter stor pris på.

– Det gir meg mye å være sammen med barna og gjøre det de gjør - gå på ski med dem, leke med dem, spille på humor, forteller hun.
 
Som kontaktlærer i førsteklasse opplever Eirin daglig et mylder av ivrige unger som vil ha hennes oppmerksomhet. Hun understreker at en barneskolelærer definitivt trenger å være tålmodig.
 
– Hvis man jobber med de aller minste må man være tålmodig. Ofte har jeg tjue ivrige unger med tjue spørsmål hver som flokker seg rundt meg, ler Eirin.

Klikk her for å endre bildetEngasjerte småtroll: Eirin er kontaktlærer for førsteklasse på Grønnåsen skole. Hverdagen hennes er aktiv og variert. 

Pedagogisk verktøykasse

Førsteklasselæreren er ikke i tvil om hvilket fag som til nå har vært mest nyttig som lærer for de aller minste.
 
– Pedagogikken har jeg virkelig fått god nytte av. Jeg bruker mye tid på å imøtekomme elevenes behov, se dem, legge til rette for læring og lage undervisningsopplegg. Pedagogikken gir deg en verktøykasse å plukke fra, sier hun.
 
Under utdanningen valgte Eirin undervisningsfagene KRLE, matematikk og samfunnsfag, men nå underviser hun sine elever i alle fag hver dag. Hun har tidligere også tatt faget skapende virksomhet, som inkluderer både drama, musikk og formingsfag – og hun føler seg godt faglig rustet til undervisningen.
 
– Jeg valgte fag ut fra mine egne interesser, så fagene har i stor grad spedd på mine egne kunnskaper. Det å formidle fag gjennom pedagogikk er likevel det viktigste jeg har lært, forteller Eirin. 
 
Hun har mange tanker om hvilket læringsmiljø hun ønsker å skape.
 
 Det er opp til læreren å legge til rette for et godt klasse- og læringsmiljø der elevene har respekt for hverandre. Dette ønsket jeg å skape fra dag én i min klasse, og da er elevene avhengig av god og tydelig klasseledelse fra meg, sier Eirin.
 
Selv om hun i dag er lærer i 1. klasse ser hun for seg å jobbe på de andre trinnene på barneskolen i fremtiden. Akkurat nå ser hun frem til å følge klassen sin frem til 3. klasse.

Praksis var nyttig for arbeidslivet

I tillegg til pedagogikk og fagkunnskaper er Eirin også glad for praksiserfaringene hun har gjort seg gjennom studiene.
 
– Praksis gir deg godt innblikk i læreryrket, og jeg har satt veldig stor pris på praksisen vi har hatt, spesielt praksislærere som har vært gode forbilder. Jeg bruker mange av erfaringene jeg har gjort meg. Praksis er jo over flere år, så man får se mange ulike klasserom og lærere. Da får man oppleve læreryrket fra veldig mange ulike sider også. Det er veldig fint. 

Vokser på utfordringer

Det er likevel en stor overgang fra å stå på sidelinjen i praksis til å være ute i yrkeslivet, mener Eirin. 

– Hverdagen er veldig hektisk, og det er mye man gjerne ikke er forberedt på før man har gjort seg noen erfaringer. Det å stå på egne bein når man begynner å jobbe er utfordrende.
 
Eirin mener at erfaring er det som skal til for å bli rustet til å møte utfordringer.
 
– Mitt første år bydde selvfølgelig på mange utfordringer, men jeg har brukt disse til å vokse og gutse på i riktig retning. Jeg er takknemlig for de utfordringene jeg har hatt.
 
– Jeg opplever mestring hver dag og får til det vi øver på. Jeg har så mye jeg har lyst til å gjøre med min klasse og jeg er sikker på at vi er på rett vei, sier Eirin. 

Les også: 

> Fem gode grunner til å bli lærer

> Stian blir ettertraktet på jobbmarkedet

> Kjærester med hver sin lærerutdanning
Grunnskolelærerutdanning master

Studiepoeng: 300
Studiested: Bodø og Levanger
Organisering: Heltid
Opptakskrav: Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav

Du må ha: 
  • minst 35 skolepoeng
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer)
  • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer) 


>> Se våre lærerutdanninger.