– Læreryrket er det beste og viktigste du kan ha

– Hvis du skal velge yrke og ønsker en variert arbeidshverdag, der noe alltid skjer, er læreryrket for deg, sier Malin Strand (28), som er lærer ved Alstad barneskole i Bodø.


Malin Strand trives i læreryrket. Hun underviser ved Alstad barneskole. Foto: Hanne Gravrok.
​​​​​​
Strand, som er relativt nyutdannet lærer, mener hun har verdens viktigste og mest meningsfulle jobb.  
Hun får støtte fra Arild Åsbakk (41) og Ann-Marita Edvardsen (31), som begge er utdannede lærere og jobber i grunnskolen. 

Verdens viktigste og beste jobb 

Det er en jungel av yrker og yrkesretninger for unge å velge blant i dag. Hvorfor skal de unge velge læreryrket? 

For Arild Åsbakk som jobber ved Aspåsen skole i Bodø, er det å jobbe med barn og unge givende og viktig. Han forteller at det å få være med på hvert enkelt barns utvikling er noe av det som gjør at han elsker yrket sitt. 


Arild Åsbakk på jobb som lærer. Foto: Hanne Gravrok. 

 Det er så mange gode grunner til å velge læreryrket. Det å få være der når ungene plutselig forstår noe og tar et steg videre faglig eller sosialt er stort. Jeg mener at læreryrket er det beste og viktigste yrket man kan ha, sier Åsbakk. 

Malin Strand synes også hun har verdens beste jobb. Hun sier at hvis du skal velge yrke og ønsker en variert arbeidshverdag, der noe alltid skjer, er læreryrket for deg. 

 Som lærer føler jeg at jeg har verdens viktigste jobb, og det gjør meg engasjert, sier Strand.  

Ingen dager er like 

For Ann-Marita Edvardsen, lærer på 9. trinn ved St. Eystein skole i Bodø, er den varierte arbeidshverdagen og fleksibiliteten viktig, og hun er tydelig på hvorfor flere unge bør velge læreryrket: 

 Unge bør velge læreryrket fordi det er en spennende, viktig og ikke minst artig jobb. Du har aldri en kjedelig dag. Dagen blir ofte til hva du gjør den til selv, du har mye fleksibilitet i undervisningen. 

​Dette støttes av Malin Strand som mener læreren i stor grad former sin egen arbeidsuke, noe som er viktig for henne. 

 Det er ganske kjekt å få være med på å forme sin egen ukeplan. Vi har mange kompetansemål å nå, og utrolig mange måter å komme seg dit på. Det gjør at ingen uker er like, vi jobber variert og prøver stadig nye ting, sier Strand. 


Ann-Marita Edvardsen er lærer ved St. Eystein skole. Foto: Hanne Gravrok.

Det å få være «den ene» 

Ann-Marita Edvardsen forteller at hun valgte å bli lærer fordi hun ønsker å gjøre en forskjell for barn og ungdom som trenger en trygg voksen. Det å få være «den ene» for barn og unge, ble viktig for henne da yrkesvalget skulle tas. 

 Når det i tillegg er en så trygg jobb der det alltid er bruk for meg, også innenfor andre yrker, ble valget veldig enkelt, sier Edvardsen.  

For Malin Strand er noe av det beste med å være lærer at det er et utrolig meningsfullt yrke der hverdagen i skolen har mange gylne øyeblikk.  

 Man blir så utrolig glade i «ungene» sine, og når de mestrer noe nytt kjenner vi alle gleden av det, sier Strand. ​


Malin Strand og elever ved Alstad barneskole. Foto: Hanne Gravrok.