Oppfordrer menn til å søke barnehagelærerutdanning

Etter seks år som tømrer valgte Jan Isak Wassdahl å skifte yrke. Nå er han snart ferdig utdannet barnehagelærer, og ønsker seg flere mannlige kolleger.


Jan Erik Wassdahl ser gjerne at flere menn blir barnehagelærere. Samtidig synes han det er fint å være den eneste mannen i sin barnehage. – Da får du fremma din egen rolle, sier han.

​– Jeg kommer fra en familie med mange som arbeider i barnehage, og ble inspirert av min mor. Da jeg fikk ryggproblemer som tømrer starta jeg som assistent i en barnehage, og etter to og et halvt år kom jeg inn på barnehagelærerutdanninga på realkompetanse, forteller Jan Isak Wassdahl.

Nå er han ferdig med ei treårig utdanning som barnehagelærer ved Nord universitet i Levanger. Etter endt utdanning ventet jobb som pedagogisk leder i en barnehage.

– I tillegg til jobb tenker jeg å ta videreutdanning. Det er mange muligheter, sier Wassdahl.

Bare 1 av 10 er menn

I 2018 var 9,4 prosent av de barnehageansatte menn, ifølge UtdanningsdirektoratetJan Isak Wassdahl synes det er et lavt tall.

– Samtidig vet jeg at det tallet øker kraftig. Vi som er menn på barnehagelærerutdanninga diskuterer omsorgsbegrepet, og vi har kommet fram til at begrepet er vidt.

– Omsorg er mer enn det man først tenker på, som relasjonen mellom mor og barn. Det er også det en far kan bidra med og det en mann kan bidra med i barnehagen. Omsorg er at barnehagen har med alle aspektene fra begge kjønn.

– Ønsker du deg flere mannlige kolleger i barnehagen?

– Ja, jeg gjør det. Samtidig synes jeg det er fint å være den eneste mannen i barnehagen. Da får du fremma din egen rolle. Sånn som det er nå så søker menn seg til barnehager der det allerede er menn. Jeg tror det gjør noe med barnegruppa hvis man fordeler seg litt, sier han.

Klikk her for å endre bildetEt riktig steg. Jan Isak Wassdahl er ferdig utdanna barnehagelærer, og ønsker seg flere mannlige kolleger i barnehagen.

Ber menn søke

Jan Isak Wassdahl oppfordrer både menn og kvinner til å søke barnehagelærerutdanning.

– Hvis man er glad i å jobbe med mennesker er barnehagelærerutdanning et godt utgangspunkt. Den gir veldig mye og du får utvikle deg selv som person, forteller han.

Han roser også det utdanningsløpet han selv har fullført.

– Jeg synes vi har veldig gode faglærere. Vi har fokus på pedagogikk, og det er gjennomgående på hele studiet. I tillegg er dette også ei lederutdanning, sier Jan Isak Wassdahl.

 Hvilke råd vil du gi til unge som vurderer å søke barnehagelærerutdanning?

– Mitt råd er å gi det en sjanse og tenke at dette er veldig spennende. Det er ei utdanning som er veldig allsidig og det er rom for videreutdanning.

– Mange vet ikke hva en barnehage er og tror det kun handler om oppbevaring av barn. Men det er en kjempefin hverdag, og jeg anbefaler virkelig yrket og utdanninga, sier Jan Isak Wassdahl.

BARNEHAGELÆRER-UTDANNING


Studiepoeng: 180
Studiested: Bodø, Levanger

Organisering: Heltid eller nett- og samlingsbasert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring. Å være barnehagelærer er utfordrende og krevende både fysisk og psykisk. Det krever at du har gode kunnskaper, praktiske ferdigheter, evne til refleksjon over eget og andres arbeid og vilje til personlig vekst og utvikling. 

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsutdanning hvor du er både arbeidsleder, oppdrager og omsorgsperson. 


Se våre barnehagelærerutdanninger