Startlønn for lærere: 563 800 kroner i året

Hvis du tar en femårig grunnskolelærerutdanning er du garantert en startlønn på minimum 563 800 kroner i året. Her er sju gode grunner til å ta lærerutdanning.

​​
Foto: Nadia Norskott

  • ​​​Tar du grunnskolelærerutdanning får du en startlønn på minimum 563 800 kroner i året.

  • Minstelønn for lektorer etter 16 år er 667 600 kroner, inkludert tillegg kan du tjene over 700 000 i året.

  • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt. Les om betingelsene her​ 

  • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere. 

  • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.

  • Grunnskolelærerutdanningen gir deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.

  • Ledererfaringen du får gir deg gode karrieremuligheter i skolen og andre deler av arbeidsmarkedet.