Vil tilby verdens beste lærerutdanninger

Deltakere fra Nord universitet og Queen´s University i Canada samarbeider om å utvikle lærerutdanningene i de to landene.

​Delegasjonen fra Queen´s University ​sammen med deltagere fra Nord universitet. Foto: Hanne Gravrok.

Med støtte fra Direktoratet for utdanning og høyere kompetanse (HK-dir), har Nord Universitet ved fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag og det prestisjetunge Queen´s University i Canada siden 2020 hatt et nært samarbeid. 

Hovedformålet med partnerskapet er å utvikle ei god lærerutdanning med høy kvalitet i begge land. I partnerskapet er det i år med representanter fra Nord universitet og Queen´s, og Morten Edvardsen fra Nord universitet er prosjektleder i CANOPY. 

Det beste fra både Canada og Norge

Edvardsen forteller at Nord og Queens´s har ulike styrker innenfor forskningsbasert utdanning og sier at det store målet er å skape å verdens beste lærerutdanning. Dette skal de to universitetene gjøre sammen. 

Norge og Canada har ulike styrker på forskningsbasert undervisning, og fra de ulike stiene de to landene representerer finner prosjektet en felles sti. Det har vært svært god utvikling gjennom de årene vi har holdt på. Vi på Nord universitet er gode på demokrati og Queen´s er gode på struktur og akademia, forteller Edvardsen.

​– Vi skal dra nytte av hverandres styrker og trekke ut det beste fra begge parter når vi sammen skal lage verdens beste lærerutdanninger, sier Edvardsen.

Barna skal ha de beste lærerne i verden

Edvardsen, som er utdannet lærer i bunnen, men i dag jobber som universitetslektor ved Nord, sier at prosjektet skal skape en lærerutdanning for alle barna, de særlig talentfulle, de som har andre behov og alle i mellom. Foreldrene leverer gull til skolen når barna starter i 1. klasse. 

 Dette skal vi foredle slik vi kan best – gjennom å utvikle og se hvert enkelt barn i klasserommet. Da må vi ruste studentene våre bedre for å kunne skape neste generasjons lærere, forteller Edvardsen engasjert. 

Han sier at det er både artig og givende å være prosjektleder for CANOPY.

 Alle i prosjektteamet er engasjerte og har masse energi, folk står i kø for å være med. Andre universiteter har fattet interesse for vårt prosjekt og samarbeid, og det blir en begeistring rundt hele prosjektet som er fantastisk for meg å få lede, sier Morten Edvardsen.

Teknologi for læring

Årets tema er digital innovasjon og utdanningsteknologi, og nylig ble det arrangert en stor konferanse på campus på Nord universitet i Bodø der partnerne møtes. Morten Edvardsen forteller at prosjektgruppen i løpet av konferansen har delt studenterfaring fra begge universitetene med bruk av teknologi i undervisning fra praksis fra begge landene. De har diskutert hvordan bruk av teknologi i undervisninga er en del av utdanninga og implementert i skolen. 

​Edvardsen forteller at gjennom konferanseuka har deltakerne hatt mye rom for erfaringsdeling, refleksjon og innspill. Forskning på bruk av teknologi i undervisningen legges frem og diskuteres. Det deltar doktorgradsstudenter fra begge universitetene, noe som har stor forskningsmessig verdi.

Vi skal lage gode undervisningsopplegg der teknologi ikke benyttes for teknologiens skyld, men for læring. Programmering er en del av læreplanen, og sånn sett er årets tematikk høyaktuell, sier Edvardsen.

Åpne armer, varme hjerter og ulikheter preger partnerskapet

Theodore Christou er professor og dekan ved Queen's University forteller at han stortrives under oppholdet i Bodø, og sier det blir vanskelig å forlate når han reiser hjem i morgen. 

Gjestfriheten er upåklagelig. Nord universitet har tatt imot oss fra Canada med åpne armer og varme hjerter. Dette er min første tur til Norge og Bodø, og det blir ikke den siste.

Om det faglige samarbeidet har Christou enda flere lovord. Noen samarbeid jakter man etter, mens andre virkelig ønsker man å få til. Dette partnerskapet er i den siste kategorien. Samarbeidet mellom Nord og Queen´s er preget av åpenhet, respekt og faglig tyngde, sier Christou.


GODT SAMARBEID: Morten Edvardsen (t.h) og Theodore Christou i CANOPY-prosjektet er fornøyd med det gode samarbeidet mellom Nord universitet og Queen´s University. Foto: Hanne Gravrok.

Ulikheter er styrken

CANOPY-prosjektet jobber med å finne de beste modellene for å benytte teknologi til å gi den beste læringen. 

Vi har likheter og ulikheter i våre to utdanningssystemer, men i dette prosjektet er det ulikhetene som er mest interessante å se på, forteller Christou. Dette støtter Edvardsen. Han presiserer at det er i ulikhetene navet ligger. Der Queen´s er best, bruker vi deres metodikk, og der Nord er bedre, bruker vi dette videre. På denne måten drar vi nytte av hverandres styrker, forteller Edvardsen og Christou.

Våre land er ulike, vårt språk og vår kultur er ulik. Til og med rundt bordet når vi diskuterer, er vi ulike. Men det er også dette som er styrken i prosjektet, og vi skal jage etter de ulikhetene som vil gjøre den norsk-kanadiske lærerutdaninngsmodellen sterkere og bedre, sier Christou.