Forskning ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Forskning på fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
Forskning ved fakultetet er relatert til fakultetets undervisningsområder med tema knyttet til blant annet undervisningsformer, tilpasset undervisning, lærerrollen, formidlingsformer og innovasjon i skoler og barnehager.

Forskningsaktiviteten ved fakultetet ledes av prodekan for forskning Lars Kirkhusmo Pharo.

Lærerutdanningen ved Nord universitet tilbyr et bredt spekter av utdanninger, blant annet grunnskolelærerutdanninger, barnehagelærerutdanning, idrettsfag, kunst- og musikkfag -  og er derfor tverrfaglig utdanningsvitenskapelig forankret. 

Forskningsaktiviteten har et særlig fokus på profesjonspraksis, og omfatter også disiplinrettet forskning med relevans for de ulike utdanningene. Forskningen ved fakultetet skal bidra til verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap innenfor ulike fagområder. Hensikten er å utvikle både profesjonsfeltet og den forskningsbaserte kunnskapen