Forskning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag driver forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid (FoU) som bidrar til utvikling av fakultetets utdanningsområder og arbeidsfeltet vi utdanner for. Dette gjør forskningen praksis- og profesjonsrettet. Innovasjon med utgangspunkt i profesjonspraksis i skoler og barnehager, og barn og unges dannelse og opplæring i et helhetlig oppvekstmiljøet står sentralt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsaktiviteten ved fakultetet ledes av prodekan for forskning Wenche Rønning​​. 

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet tilbyr et bredt spekter av utdanninger, herunder grunnskolelærerutdanninger, barnehagelærerutdanning, praktisk pedagogisk utdanning, idrettsutdanninger, kunst- og musikkutdanninger, og er derfor tverrfaglig utdanningsvitenskapelig forankret. 

Fakultetet har en helhetlig tilnærming til danningsprosessen, der utgangspunktet er det totale oppvekstmiljøet for barn og unge, inkludert kultur- og aktivitetstilbud, noe som også skal prege vår forskningstilnærming.

Profesjonspraksis
Forskningsaktiviteten har en særlig vektlegging av profesjonspraksis, og omfatter også disiplinrettet forskning med relevans for de ulike utdanningene. Forskningen ved fakultetet skal bidra til verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap innenfor ulike fagområder. Hensikten er å utvikle både profesjonsfeltet, utdanningene vi tilbyr og den forskningsbaserte kunnskapen relatert til dette.

Forskningsaktivitet
Alle fagansatte ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag deltar i et større eller mindre forskningsprosjekt. Forskningsaktiviteten er organisert i forskningsgrupper der de fagtilsatte inngår. Forskningsgruppene er tematisk inndelt, og speiler på den måten fakultetets forskningsprofil.

Forskningsutvalg
Fakultetet har etablert et forskningsutvalg med representanter fra alle faggrupper ved fakultetet. Forskningsutvalget er sentralt i utviklingen av bl.a. fakultetets forskningsstrategi, forskningsprofil og strategisk bruk av  fakultetets forskningsmidler. Tematisk er forskningsarbeidet direkte relatert til utdanningsprogrammene og arbeidsfeltet vi utdanner for, og er godt integrert i undervisningen ved alle våre utdanninger.

Doktorgrad
Fakultetet har sammen med Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ansvaret for universitetets doktorgrad i profesjonsvitenskap​​. Fakultetet har om lag 60 ph.d.-kandidater i dette doktorgradsprogrammet.​


 Prodekan for forskning

 Kontaktpersoner