Faggruppe for grunnskolelærerutdanning

Kvinnelig elev ser på gutt som skriver på tavla.
Faggruppe for grunnskolelærerutdanning har en rekke forskningsgrupper som driver forskningsaktiviteter med relevans for profesjonsutdanning, didaktikk og fagområder innenfor undervisningsfagene i grunnskolen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Faggruppe grunnskolelærerutdanning (GLU) har ca. 140 ansatte. Våre ansatte jobber med både undervisning og forskning.

Faggruppen har ansvaret for program for femårig master grunnskolelærerutdanning. Vi tilbyr samlingsbaserte og campusbaserte utdanninger for de som vil kvalifisere seg til grunnskolelærer på 1-7. trinn og 5-10. trinn. Utdanningene vektlegger profesjonsretting og relevans for de trinnene hvor de får kompetanse til å undervise. 

Faggruppen tilbyr Bachelor i engelsk samt flere ulike emner. Vi har også ulike etter- og videreutdanningstilbud for lærere, blant annet gjennom Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet. Vi tilbyr videreutdanning innen de fleste relevante skolefag.​

Internasjonalisering er et viktig område for våre utdanninger. Vi har spennende tilbud for student – og ansattutveksling til anerkjente universiteter i Europa, Asia, og Amerika.  GLU har et godt samarbeid med universiteter som har lærerutdanninger med høy kvalitet og godt omdømme. Dette gjør at du som student får en erfaring som gjør deg eksklusiv på arbeidsmarkedet.

GLU har fire universitetsskoler som er en viktig del av vårt samarbeid med vertskommunene, universitetet og praksisfeltet. Universitetsskolene er et drivhus for forsknings og utviklingsarbeid som skaper nærhet og relevans mellom praksis og utdanning. Er du heldig får du som student oppleve å være i praksis på en av disse.

Flere av våre tilbud har vært scoret høyt på den årlige rankingen for høyere utdanning – studiebarometeret. Vi er opptatt av at både studenter og fagansatte skal følge tilhørighet og mestring ved vår campus. Nærhet til studenten – det å bli sett – er viktig for oss.​

Vi er opptatt av at innholdet i undervisningen skal være forsknings – og evidensbasert. Det betyr at vi er oppdatert på ny og spennende forskning på didaktikk og fagdisipliner. Våre vitenskapelige tilsatte driver spennende forskning av høy kvalitet innenfor de ulike områdene i lærerutdanningen. Eksempler kan være inkludering og utenforskap, demokrati og medborgerskap, kvalitetsutvikling og nasjonale prøver, flerkulturell forståelse, samfunns – og religionsforskning, begynneropplæring osv.Faggruppas forskningsgrupper​

>> Oppdatert oversikt over alle forskningsgrupper

Pågående DIKU-prosjekter (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning): 
>> blogg.nord.no/canopy 
>> blogg.nord.no/ellilFaggruppas studier

  • 5-årig master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. 
  • Lulesamisk og sørsamisk grunnskolelærerutdanning, master 1.-7. trinn. 
  • Bachelor i engelsk
  • Etter- og videreutdanningstilbud

    Vi tilbyr både campus-, nett- og samlingsbaserte utdanninger.
 Faggruppeleder