Faggruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv

Faggruppa kroppsøving, idrett og friluftsliv har omfattande forskingsaktivitet og undervisningsaktivitet innan fagområdet kroppsøving, idrettsvitskap, trening, ernæring, helse, friluftsliv og fysisk aktivitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Våre studietilbod har generelt ei god blanding av praktisk og teoretisk undervisning.

Fagmiljøet har etablerte forskingsgrupper og forskingsaktivitet. Vi ønsker å vere eit utviklande miljø, både i Noreg og i utlandet.

​Faggruppa har om lag 44 årsverk og rundt rekna 500 studentar. Vi har vitskapeleg tilsette på Levanger/Meråker, i Bodø og på Nesna.

Faggruppa tilbyr studiar på master- og bachelornivå, i tillegg til årsstudiar og kortare studiar. ​

​​


 Faggruppeleiar

 Seksjonskoordinator Levanger

 Seksjonskoordninator Meråker

 Seksjonskoordninator Nesna

 Seksjonskoordinator Mat og helse