Faggruppe for kunst- og kulturfag

Skuespillerstudenter
Faggruppa for kunst- og kulturfag arbeider med forsking og fagutvikling innan eit breitt utval av kunstfaglege studieprogram.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Faggruppa tilbyr studiar i musikk, skodespel, drama og kunst og handverk i barnehage- og grunnskulelærerutdanninga.

Fagmiljøet har etablerte forskingsgrupper og forskingsaktivitet. Vi ønsker å vere eit utviklande miljø, både i Noreg og i utlandet.

Faggruppa har nær 30 årsverk. Det er rundt rekna 200 studentar på studia i musikk- og skodespelarfag.


​Faggruppas studiar:

Bachelor i teaterproduksjon og skodespelarfag er ein av tre offentlege utdanningstilbod i Noreg som utdannar skodespelarar. 

Med desse studia er vi ein viktig bidragsytar til musikkfagleg arbeid i grunnskole, kulturskole, videregåande opplæring, kulturskule og kulturlivet:

Studietilbod som «Med joik som utgangspunkt» speglar Nord univ​​​​​​​​​​ersitet sitt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur.  

Faggruppas forskingsgrupper: 


>> Oppdatert oversikt over forskingsgrupper


 Faggruppeleder