Faggruppe for kunst- og kulturfag

Skuespillerstudenter
Faggruppa for kunst- og kulturfag arbeider med forsking og fagutvikling innan eit breitt utval av kunstfaglege studieprogram.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Faggruppa tilbyr studiar i musikk, skodespel, drama og kunst og handverk i barnehage- og grunnskulelærerutdanninga.

Fagmiljøet har etablerte forskingsgrupper og forskingsaktivitet. Vi ønsker å vere eit utviklande miljø, både i Noreg og i utlandet.

Faggruppa har 13 professorar/dosentar, 11 førsteamanuensar og 20 universitetslektorar.

Det er rundt rekna 200 studentar på studia i musikk- og skodespelarfag.Faggruppas studiar:


Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag er en av tre offentlige utdanningstilbud i Norge som utdanner skuespillere. 

Med desse studia er vi ein viktig bidragsytar til musikkfagleg arbeid i grunnskole, kulturskole, videregåande opplæring, kulturskule og kulturlivet:

Studietilbud som «Med joik som utgangspunkt» speglar Nord universitet sitt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur. 
 

Faggruppas forskningsgrupper: 


>> Oppdatert oversikt over forskningsgrupper


 Faggruppeleder