Faggruppe for logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Barnehender stabler klosser med bokstaver på.
Faggruppe for logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk skal ivareta forskningsaktivitet, fagutvikling, masterprogram og masteremner innenfor det pedagogiske og spesialpedagogiske fagområdet.

​​​​​​​​​​​​​Faggruppen skal legge til rette for å etablere forskningsgrupper og forskningsaktivitet i fagmiljøet og være et utviklende miljø i nasjonale og internasjonale sammenhenger. 

Faggruppen for logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk har totalt 23 ansatte med toppstillinger, førstestillinger og universitetslektorer.

Totalt er det ca 500 studenter knyttet til de ulike utdanningene.


Faggruppas studier


Master i logopedi skal tilrettelegge og kvalifisere for arbeid som logoped innenfor alle nivåer av utdanningssystemet. 

Master i tilpasset opplæring innebærer å utvikle kompetanse i både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan lærere kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole. 


Faggruppas forskningsgrupper 


Faggruppa har flere tilhørende forskningsgrupper.

Se oversikt og les mer her.  Faggruppeleder