Faggruppe for praktisk-pedagogisk utdanning og yrkesfag

PPU / bachelor yrkesfaglærer er lærerutdanning som gir pedagogisk /didaktisk kompetanse for å kunne undervise fra 8. til 13. trinn. Gjennom forsknings- og erfaringsbasert undervisning og praksisopplæring vil hovedtemaene integreres i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Faggruppen har etablert forskningsgrupper som er tilknyttet nasjonalt og nordisk samarbeid.

​​​​Faggruppen for yrkesdidaktikk, PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) for allmennfag og yrkesfag (8.-13.trinn) ved Nord universitet skal utdanne studenter som allerede har et masterfag, bachelor i kunst- eller idrettsfag eller har yrkesfaglig kompetanse til å bli lærer i ungdomsskolen eller i den videregående skolen (8. til 13. trinn).

Studiet er nært knyttet til de utfordringer studentene møter i skolepraksis, og vektlegger både skolefagenes egenart og flerfaglig samarbeid. PPU organiseres som nett- og samlingsbasert med oppfølging i læringsgrupper mellom samlingene.
Faggruppen er også ansvar for studier i yrkesfagløftet og nettpedagogikk. 

Faggruppen har totalt 16 ansatte med en professorstilling, tre førsteamanuensis, to førstelektorer  og ti universitetslektorer.

Totalt er det ca. 450 studenter på de ulike utdanningene i faggruppen.


Faggruppas studier

PPU / yrkesfaglærer er lærerutdanning som gir pedagogisk /didaktisk kompetanse for å kunne undervise fra 8. til 13. trinn. 

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag 


Faggruppas forskningsgrupper 

>> Oppdatert oversikt over alle forskningsgrupper
 Fungerende faggruppeleder