Faggruppe for samfunnsfag og RLE

Faggruppa for samfunnsfag og RLE arbeider med fagutvikling og forsking innan lærarutdanning, praktisk kunnskap med tverrfaglege tilnærmingar til studiar av profesjonspraksis, i eit breitt utval av emne og studieprogram.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fagmiljøet tilbyr studium innan samfunnsfag, KRLE og praktisk kunnskap. Studietilboda er viktige bidragsytarar i samband med arbeid i barnehage, grunnskule og til arbeid med forståing av alle profesjonspraksisar.

Faggruppa bidrar både i barnehagelærar-,  og grunnskulelærarutdanning, master i praktisk kunnskap og til Ph.d.-programmet i profesjonsvitskap.

Det er etablert forskingsgrupper som samarbeider om utvikling av fag, både i Noreg og i utlandet.

Faggruppa i Samfunnsfag og RLE har nær 30 årsverk. 

Vi underviser i fleire masterfag og bachelorutdanning og i kortare emne i ulike studieprogram.
​​​

​​

 Faggruppeleiar

 Seksjonskoordinator for Senter for praktisk kunnskap

 Seksjonskoordinator for RLE

 Kontaktperson Bodø ‭[1]‬

 Kontaktperson Nesna ‭[1]‬

 Seksjonskoordninator for samfunnsfag

 Kontaktperson Bodø ‭[2]‬

 Kontaktperson Nesna ‭[2]‬