Forskningsgrupper ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag

En forskningsgruppe består av forskere med interesse for felles tematikk, uavhengig medlemmenes fagbakgrunn. Dette er tverrvitenskapelige enheter med et lengre tidsperspektiv enn et forskningsprosjekt.

Forskningsgrupper utvikler flere individuelle og felles forskningsprosjekter og forskningssøknader i samarbeid med representanter fra nasjonale og internasjonale akademiske, offentlige og private institusjoner. 


Forskningsgrupper sortert på fagområde: 

Barnehagelærerutdanning

Kunst- og kulturfag

Praktisk-pedagogisk utdanning

Forskningsprosjekter finner du under hver enkelt forskningsgruppe.

Praktisk kunnskap


Forskningsgrupper under Senter for praktisk kunnskap:
Forskningsprosjekter finner du under hver enkelt forskningsgruppe. Kontaktperson