Forskningsgrupper ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag

En forskningsgruppe består av forskere med interesse for felles tematikk, uavhengig medlemmenes fagbakgrunn. Dette er tverrvitenskapelige enheter med et lengre tidsperspektiv enn et forskningsprosjekt.

Forskningsgrupper utvikler flere individuelle og felles forskningsprosjekter og forskningssøknader i samarbeid med representanter fra nasjonale og internasjonale akademiske, offentlige og private institusjoner. 

Fra høsten 2019 vil Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag etablere nye forskergrupper. Informasjon blir kontinuerlig oppdatert på denne nettsiden.

Forskningsprosjekter finner du under hver enkelt forskningsgruppe.

 Kontaktperson