Forskningsgrupper ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag


Forskningsgruppene er en arena for faglige diskusjoner for fagpersoner og forskere som er særlig interessert i bestemte fagfelt. De skal utvikle samarbeid på tvers av faggruppene, utdanningsprogrammene og de ulike studiestedene. Forskningsgruppene skal stimulere til nye prosjekter og utvikle individuelle og kollektive forskningssøknader, gjerne i samarbeid med eksterne institusjoner, offentlig sektor og næringslivet.

Forskningsgruppene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er under revidering høsten 2019. Nye forskningsgrupper publiseres fortløpende og vises da i oversikten under. Kontaktperson