Inkludering og spesialpedagogikk i teori og praksis

Gruppas generelle fagprofil og forskningsinteresse er knyttet til spørsmålene: - Hva kjennetegner en inkluderende spesialpedagogikk - og hvordan implementere den i praksis? - Hvordan kan spesialpedagogen - gjennom ulike roller og funksjoner - bidra i arbeidet med inkludering i skole og barnehage? - Hvilken kompetanse trenger lærerne og skolene/barnehagene jf. temaene inkludering og spesialpedagogikk og hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra til å utvikle denne?

Forskningsgruppa er en del av Faggruppe for pedagogikk og spesialpedagogikk​.

​​​​​​​
Flere av forskningsgruppas medlemmer deltar i ulike arbeidspakker ved Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)​

Pågående forskningsprosjekter 

​Laget rundt barnet: Lærernes samarbeid med andre aktører 

Mer informasjon kommer.

​Undersøkelse av spesialpedagogisk praksis i norsk grunnskole ​​

Mer informasjon kommer.

 Forskningsgruppas leder

 Medlemmer