Lærerutdannerenes profesjonspraksis og praktisk kunnskap (LUPPP)

Lærerutdannerenes profesjonspraksis og praktisk kunnskap (LUPPP) forsker på lærerutdannerenes profesjonsutøvelse og lærerutdannerene som profesjonsgruppe. Forskningsfokuset er forhold som konstituerer lærerutdannerenes utøvelseslandskap og utfordringer som møtes i hverdagspraksis samt de ulike nivåene som disse utfordringene inngår i.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppen er en del av Faggruppe for kunst- og kulturfag​

Lærerutdannerenes profesjonspraksis og praktisk kunnskap har som overordnet målsetting å bidra til en positiv utvikling av lærerdannerenes profesjonspraksis på et regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Forskningsgruppen har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap som kan være viktig for å utvikle profesjonen i dette henseende. 

Forskningsfokuset til gruppen er forhold som konstituerer lærerutdannerenes utøvelseslandskap og utfordringer som møtes i hverdagspraksis samt de ulike nivåene som disse utfordringene inngår i, eksempelvis samfunns-, globale-, praksishistoriske og personlige nivåer. Gruppen legger særlig vekt på det universitetspedagogiske arbeidet til lærerutdannernene og profesjonsfellesskapet til lærerutdannerne. ​​​​

LUPPP har til hensikt å bidra til utviklingen av lærerutdanningene gjennom kunnskapsutvikling som er relevant for lærerutdannere som profesjonsgruppe. Forskningsgruppens arbeid vil på denne måten kunne ha direkte innvirkning på kvaliteten på lærerutdanningen ved universitetet og bidra inn i lærerutdanningene som vi tilbyr. Gruppen ønsker masterstudenter og PhD-kandidater velkommen og har pågående prosjekter som de kan ta del i.

Pågående forskningsprosjekter

Lærerutdannernes Profesjonsfellesskap ​

Prosjektleder: Prof. Dr. Ellen Marie Sæthre-McGuirk 

Formålet med prosjektet er å avdekke forskjellige forhold som kan ha innvirkning på utviklingen av et profesjonsfellesskap i lærerutdanningen. 

Gruppen er åpen for nye Ph.D. studenter, spesielt gjennom NFRs Offentlig Ph.D. ordning i samarbeid med aktører fra utdanningssektoren og sektorer med en formell, uformell eller ikke formell læringsintensjon eller -oppdrag. Gruppen har godkjente Ph.D. veiledere og gruppens leder er videre godkjent utdanner/veileder av nye Ph.D. veiledere. Ta kontakt med Prof. Dr. Ellen Sæthre-McGuirk på ellen.m.sathre-mcguirk@nord.no​ for å se på mulighetene i denne forbindelse. 
 
Gjesteforskere er hjertelig velkommen, men vi understreker at de må ha egen finansiering på plass fra sitt hjemuniversitet. Fakultetet og universitetet har rutiner og prosesser for å ta imot gjesteforskere. Ta kontakt med Prof. Dr. Ellen Sæthre-McGuirk for mer informasjon om dette. 
 
Gruppen er åpen for å ta imot MSCA-kandidater og kan bistå i prosjektutviklingsarbeidet.​
 Forskningsgruppens leder

 Medlemmer