Prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting (PULS)

Forskningsgruppen har som hovedmål å bidra til økt vitenskapelig forståelse knyttet til prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppen tilhører faggruppe: Kroppsøving, idrett og friluftsliv.​
Hovedmålet for gruppen er å utvikle kunnskap relevant for den helhetlige utviklingsprosessen til unge idrettsutøvere i alderen 16-23 år som kombinerer satsing på langrenn eller skiskyting med skole/utdanning ved Meråker Videregående skole og Nord universitet i Meråker. 

Dette arbeidet vil bidra til bedre retningslinjer for tilpasning av trening til unge idrettsutøvere i ulike idretter og bedre forståelse for tilrettelegging av toppidrett og utdanning. Forskningsgruppen har som mål å forske på problemstillinger med praktisk relevans for norsk toppidrett og levere et vitenskapelig arbeid av høy kvalitet. 

I Meråker finnes det 15 heltidsansatte trenere samt 150 konkurranseaktive langrennsløpere og skiskyttere. Forskningsgruppen har dermed nær tilknytning til praksisfeltet gjennom samarbeidet med Meråker Videregående skole. Denne nærheten til praksisfeltet er unik og muliggjør gode forskningsprosjekter på trenings- og utviklingsprosessen til unge idrettsutøvere. Gjennom et spesialtilpasset Bachelorstudium i Idrett for satsende langrennsløpere og skiskyttere får studentene ved Nord Universitet også muligheten til aktivt å ta del i de ulike forskningsprosjektene som foregår. 

Et godt eksempel på dette er et nylig prosjekt som ble gjennomført​ i samarbeid med SINTEF digital, Senter for Toppidrettsforskning ved NTNU og Meråker Videregående skole

​Pågående forskningsprosjekter

​The effect of theoretical and practical training on micro pacing abilities in cross-country skiing​

Prosjektleder: Samarbeidsprosjekt ledet av Trine Seeberg (SINTEF-Digital). 

Formål:  Undersøke effekten av opplæring på ulike løpsstrategier i langrenn.

Partnere: SINTEF-digital og Senter for Toppidrettsforskning ved NTNU.


​​

The Female Endurance Athlete (FENDURA)​

Prosjektleder: Samarbeidsprosjekt ledet av Boye Welde ved Norges arktiske universitet (UiT)   

Formål: Prosjektet ønsker å øke kunnskapen og forståelsen rundt hvordan hormonelle svingninger og andre kvinnespesifikke aspekter påvirker trening og prestasjon hos kvinnelige utholdenhetsutøvere. 

Partnere: UiT og Senter for Toppidrettsforskning ved NTNU, Olympiatoppen, Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund.

Publikasjoner: 
Solli GS, Sandbakk SB, Noordhof DA, Ihalainen JK, Sandbak​k Ø. Changes in Self-Reported Physical Fitness, Performance, and Side Effects Across the Phases of the Menstrual Cycle Among Competitive Endurance Athletes.Int J Sports Physiol Perform. 2020 Sep 21:1-10. 

Ihalainen, Johanna K.; Kettunen, Oona; McGawley, Kerry; Solli, Guro Strøm, Hackney, Anthony C; Mero, Antti A.; Kyröläinen, Heikki (2021). Body composition, energy availability, training load, and menstrual status in high level young female endurance runners over a season. International Journal of Sports Physiology and Performance. [Accepted]

Annen informasjon: https://uit.no/research/fendura

Passion, grit and mindset in cross country skiers and biathletes  

​Prosjektleder: Ove Erik Tronvoll 

Formål:  Undersøke hvordan ulike psykologiske faktorer som “passion, grit and mindset” henger sammen med prestasjonsutvikling hos langrennsløpere og skiskyttere.

Partnere: Hermundur Sigmundsson (NTNU)
Avsluttede forskningsprosjekter

The Training Characterisitcs of The most Successful Winter Olympian in History​

​Prosjektleder: Guro Strøm Solli. 

Formål: Å beskrive og forstå utviklingsprosessen til en av våre mest suksessrike idrettsutøvere i historien for å kunne skape nye hypoteser til videre forskning.

Partnere: Senter for toppidrettsforskning ved NTNU og Olympiatoppen. 

Publikasjoner: 

Solli, Guro Strøm; Kocbach., Jan; Sandbakk Silvana Bucher; Haugnes Pål; Losnegard, Thomas; Sandbakk, Øyvind (2020). Sex-based differences in sub-technique selection during an international classical cross-country skiing competition​. PLoS ONE.

Solli, Guro Strøm; Sandbakk, Øyvind. (2018) Training characteristics during pregnancy and postpartum in the world's most successful cross country skier. Frontiers in Physiology. vol. 9:595 

Solli, Guro Strøm; Tønnessen, Espen; Sandbakk, Øyvind. (2017) The Training Characteristics of the World’s Most Successful Female Cross-Country Skier. Frontiers in Physiology. vol. 8.

Solli, Guro Strøm; Tønnessen, Espen; Sandbakk, Øyvind. (2020) The multidisciplinary process leading to return from underperformance and sustainable success in the world’s best cross-country skier. International Journal of Sports Physiology and Performance. 

Solli, Guro Strøm; Tønnessen, Espen; Sandbakk, Øyvind. (2019) Block versus Traditional Periodization of HIT: Two Different Paths to Success for the World’s Best Cross-Country Skier​. Frontiers in Physiology. vol. 8.

Annen informasjon:
Ph.d.-prosjekter

Upper body Physiology and Kinematics in Specialized-long Distance and Distance XC skiers

​Prosjektleder: Per-Øyvind Torvik

Formål: Formålet med prosjektet er å undersøke ulike manipulasjoner av overkroppen og dens innflytelse på fysiske, kinematiske, perseptuelle parametere og prestasjon i langrenn.

Partnere: Kandidatens veiledere er Roland van den Tillaar (Nord universitet) og Øyvind Sandbakk (NTNU Senter for Toppidrettsforskning)

Publikasjoner:
 
Torvik P.-Ø. van den Tillaar R, Talsnes R, Danielsen J, Sandbakk Ø. (202X) A comparison of the biomechanical and physiological responses to double poling between long-distance specialists and distance cross-co​untry skiers. In Prosses

Torvik, P. Ø., Persson, J., & van den Tillaar, R. (2021). The Effects of Sub‐Technique and Pole Length on Classic Roller Skiing Performance and Physiological Responses at Steep Uphill Inclination. Journal of Human Kinetics, 77(1), 97-105.

Torvik, P. Ø., Heimburg, E. D. V., Sende, T., & Welde, B. (2019). The effect of pole length on physiological and perceptual responses during G3 roller ski skating on uphill terrain. Plos One, 14(2), e0211550.II.

Torvik, P. Ø., van den Tillaar, R., Bostad, G., Sandbakk, Ø. (2021) The effect of increased pole length on performance during an on-snow cross-country skating competition for women, (submitted)

Torvik, P. Ø., van den Tillaar, R., Sandbakk, Ø. (2021) Choice of pole and ski lengths among elite cross-country skiers: the influence of sex and performance level​  Front. Sports Act. 

Torvik, P. Ø., Solli, G. S., & Sandbakk, Ø. (2021). The training characteristics of world-class male long-distance cross-country skiers. Front. Sports Act. Living,

Endurance training for optimizing the performance development in cross-country skiing

Prosjektleder: Meråker Videregående Skole har gjennom Forskningsrådet (NFR) sin offentlige Ph.d. ordning klart å realisere sitt eget doktorgradsprosjekt. Ordningen tillater en ansatt i offentlig sektor å gjennomføre en doktorgrad relevant for virksomhetens ansvarsområde og samtidig bidra med kunnskap og kompetanse relevant og anvendbar for den offentlige virksomheten. 

Doktorgradskandidaten er Rune Kjøsen Talsnes som er tilknyttet forskningsgruppen. 

Formål: Det overordnede formålet med doktorgradsprosjektet er å undersøke mekanismene bak utviklingen til de kinesiske utøverne som var en del av Meråker Videregående Skole sitt kinaprosjekt i perioden 2018-2020, samt undersøke effekten av ulike typer utholdenhetstrening hos norske junior langrennsløpere og skiskyttere ved skolen. I tillegg bidrar Rune inn mot flere spennende forskningsprosjekter relevante for forskningsgruppens fagområde. Prosjektperioden går over 4 år fra 2019-2023. 

Partnere: Doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Meråker Videregående Skole, Nord Universitet og NTNU Senter for Toppidrettsforskning. Kandidatens veiledere er Roland van den Tillaar (Nord Universitet) og Øyvind Sandbakk (NTNU Senter for Toppidrettsforskning)). I tillegg fungerer både Frode Estil og Tor-Arne Hetland som mentorer for Rune og skal sikre forskningens relevans og anvendbarhet for praksisfeltet. 

Publikasjoner:

Luchsinger, H., Talsnes, R. K., Kocbach, J., and Sandbakk, Ø. (2019). Analysis of a Biathlon Sprint Competition and Associated Laboratory Determinants of Performance. 1(60). doi:10.3389/fspor.2019.00060

Talsnes, R. K., Hetland, T.-A., Cai, X., and Sandbakk, Ø. (2020). Development of Performance, Physiological and Technical Capacities During a Six-Month Cross-Country Skiing Talent Transfer Program in Endurance Athletes. Front. Sports Act. Living., 2(103). doi:10.3389/fspor.2020.00103

Talsnes, R. K., van den Tillaar, R., Cai, X., and Sandbakk, Ø. (2020). Comparison of High- vs. Low-Responders Following a 6-Month XC Ski-Specific Training Period: A Multidisciplinary Approach. 2(114). doi:10.3389/fspor.2020.00114

Andre faglige bidrag:

Talsnes, Rune K., Hetland, Tor-Arne., Sandbakk, Øyvind. Akklimatisering til utholdenhetskonkurranser i mellomhøyde – hvorfor og hvordan? Kondis: organ for Den norske maratonklubb. Juli 2020. 

Talsnes, Rune K., Sandbakk, Øyvind. Høydetrening i utholdenhetsidretter – hva vet vi egentlig og når bør det benyttes? Kondis: organ for Den norske maratonklubb. Januar 2021. 

Øyvind, Sandbakk., Talsnes, Rune K. Faglege betraktningar i «høgdehusdebatten». Trenerklubben. Norges Skiforbund. Mars 2021.
 Forskningsgruppens leder

​​​​

​​
Rune Kjøsen Talsnes – Offentlig PhD-kandidat ved Nord universitet/Meråker videregående skole
Eksterne medlemmer: 

Silvana Bucher Sandbakk, førsteamanuensis NTNU
Øyvind Bucher Sandbakk​, professor NTNU​
Frode Estil​, faglig leder Meråker videregående skole​
Atle Kvålsvoll​, Olympiatopp​en Midt-Norge​​