Forskningsgrupper ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

En forskningsgruppe består av forskere med interesse for felles tematikk, uavhengig medlemmenes fagbakgrunn. Dette er tverrvitenskapelige enheter med et lengre tidsperspektiv enn et forskningsprosjekt.

​​​​​​​​​​Forskningsgrupper utvikler flere individuelle og felles forskningsprosjekter og forskningssøknader i samarbeid med representanter fra nasjonale og internasjonale akademiske, offentlige og private institusjoner. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Prodekan for forskning

 Kontaktpersoner, forskningsadministrasjonen