Forskningsgrupper ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag

En forskningsgruppe består av forskere med interesse for felles tematikk, uavhengig medlemmenes fagbakgrunn. Dette er tverrvitenskapelige enheter med et lengre tidsperspektiv enn et forskningsprosjekt.

Forskningsgrupper utvikler flere individuelle og felles forskningsprosjekter og forskningssøknader i samarbeid med representanter fra nasjonale og internasjonale akademiske, offentlige og private institusjoner. 

Fra høsten 2019 vil Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag etablere nye forskergrupper. Informasjon blir kontinuerlig oppdatert på denne nettsiden.

Forskningsgrupper sortert på faggruppe: 

Barnehagelærerutdanning

Forskningsgrupper under fagruppe for barnehagelærerutdanning:

Forskningsprosjekter finner du under hver enkelt forskningsgruppe.

Kroppsøving, idrett og friluftsliv

Forskningsgrupper under fagruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv:


Kunst- og kulturfag

Forskningsgrupper under fagruppe for kunst- og kulturfag:


Forskningsprosjekter finner du under hver enkelt forskningsgruppe.

Logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Forskningsprosjekter finner du under hver enkelt forskningsgruppe.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Forskningsgrupper under fagruppe for praktisk-pedagogisk utdanning: 
Forskningsprosjekter finner du under hver enkelt forskningsgruppe.

Senter for praktisk kunnskap

Forskningsgrupper under Senter for praktisk kunnskap:

Forskningsprosjekter finner du under hver enkelt forskningsgruppe. Kontaktperson