Universitetspedagogikk

Forskningsgruppa Universitetspedagogikk er tverrfakultært og tverrfaglig orientert. Tematisk innretning er universitetspedagogisk praksis i ulike kontekster.

​​​Forskningsgruppa er en del av Faggruppe for pedagogikk og spesialpedagogikk​.
​Gruppa vil gjennom strategisk og målrettet forskningssamarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale forskernettverk og andre partnere, bidra til å styrke og utvikle de universitetsansattes undervisnings- og veiledningskompetanse, for slik å bidra til å øke studentenes læringsutbytte. ​


Gruppa har en forskende tilnærming til universitetes egen undervisnings- og veiledningspraksis. Målet er at en som fagperson ikke bare bygger på egne erfaringer og student-evalueringer, men også inkluderer et forskerblikk på undervisningen. Forskningen vil også sentrere rundt studentaktive arbeidsmåter som legger til rette for kritisk refleksjon og læring gjennom praktiske, varierte og estetiske virkemidler. Nettpedagogiske problemstillinger vil også inkluderes. Forskningsgruppa skal gjennom dette arbeidet bidra til å videreutvikle Nord universitetet som en attraktiv utdanningsinstitusjon

Pågående forskningsprosjekter

Gruppa er helt nyoppstartet og forskningsprosjektene er foreløpig på idéstadiet. ​ Forskningsgruppas leder

 Medlemmer

​Nils Ole Nilsen 
Anne Grete Solstad ​