Digitalisering, læring og ledelse

Forskningsgruppen «Digitalisering, læring og ledelse» arbeider med problemstillinger og muligheter knyttet til bruk av digital læring og digitale løsninger i og for undervisning og ledelse i skolen. Gruppen har en klar pedagogisk profil inkludert vekt på ledelse, men arbeidet kan også ha universitetspedagogiske vinklinger.

​​​​​​​​​​​Forskningsgruppa er en del av Faggruppe for pedagogikk og spesialpedagogikk​.

Med digital læring og digitale løsninger i og for undervisning menes bruken av digitale verktøy i praktisk undervisningssammenheng som blant annet fremme elev- og studentaktive læringsformer. Gruppen er spesielt opptatt av å utforske digitale verktøy som fremmer god læring og som tilrettelegger for en inkluderende skole og tilpasset opplæring for alle elever. 

Digital læring og digitale løsninger i og for ledelse i skolen menes bruken av digitale verktøy som bidrar til kommunikasjon med og mellom kollegiet og som setter elevens pedagogiske reise i sentrum. Videre omhandler det å lede endringsprosesser i skolen som er fremskyndet eller resultat av digitaliseringen av samfunnet for øvrig. Digitaliseringen av læringsstrukturene i et større nasjonalt og europeisk anliggende er også av interesse for gruppen. 

Kobling mot utdanning

​Gruppen tar sikte på å utvikle ny kunnskap om læringseffektiv bruk av digitale verktøy i læring for lærere og skoleledere, med eleven i sentrum. Gruppen ønsker videre å bidra til at denne kunnskapen formidles til spesielt GLU-studentene og fagansatte ved Nord universitet, men også til andre lærerutdanninger. 

Gruppen vil også formidle forskning til praksisfeltet, spesielt til lærere og ledere i skolen. Forskning og utviklingsarbeid står sentralt i den nye grunnskolelærerutdanningen og forskningsgruppen med digitalisering, læring og ledelse som profil vil ha rike muligheter til å knytte sammen grunnskolelærerutdanningen og lærerutdannernes egen forskning. Studentenes masterprosjekter kan implementeres i noe av forskningsgruppens arbeid. Leder av forskningsgruppen

 Medlemmer