Kunst og kultur i opplæring (KKO)

Forskningsgruppen Kunst og kultur i opplæring arbeider med praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppen er del av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen​​ (KKS) ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag. 
Den tematiske innretningen er praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Dette bidrar til at forskningsgruppen har en tverr- og flerfaglig  forskningsprofil. 

Gruppen har ​et strategisk og målrettet forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale fag- og forskernettverk og andre aktører. Gjennom dette  bidrar gruppen til å styrke de praktiske og estetiske fagområdene og arbeidsformene i barnehage og skole gjennom å sikre forskningsbasert utdanning for lærere med praktisk og estetisk fagkompetanse. 

Forskningsgruppens virksomhet er praksis- og profesjonsrettet forskning med fokus på tverrfaglighet. 

Vi bygger opp under Nord universitets verdier respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet. 

Ut over å initiere, gjennomføre og formidle forskning, arrangerer forskningsgruppen seminarer og workshops. Det avholdes jevnlig forskningsgruppemøter for medlemmene gjennom året. 


Avsluttede forskningsprosjekter

Pedagogkroppen. En dansebasert studie av barnehagelærerens kroppslige profesjonskunnskap

Stipendiat: Ida Pape Pedersen  

Prosjektets tittel: Pedagogkroppen. En danse-basert studie av barnehagelærerens kroppslige profesjonskunnskap

Veiledere: Professor Tone Pernille Østern og Førsteamanuensis Ann Karin Orset

Formål: Formålet med studien er en dypere forståelse av hva barnehagelærerens kroppslige profesjonskunnskap er- og kan være, og hvordan kroppslig profesjonskunnskap utøves og aktiveres hos et utvalg barnehageansatte. Gjennom feltarbeid, intervju og danseworkshops for barnehageansatte jobber forskeren praksisnært med kropp og profesjon. 

Publikasjoner: Pedersen, I.P. (2019). Med embodied pedagogy og småbarnspedagogikk på paletten – å se nyanser av rødgul farge i to (u)like fag- og forskningsfelt. På Spissen forskning/Dance Articulated, Special Issue Bodily Learning, 2019(3), 25-44

Pedersen, I., & Orset, A. K. (2020). Stunder av ingenting, der alt kan skje. Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), 52-61. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122757​

Andre nettverk: tilknyttet forskerskolen NAFOL og forskninggruppen Bodily learning, NTNU​ Leder av forskningsgruppen

 Medlemmer