Kvalitet i barnehage og barnehagelærerutdanning (KiBB)

To jenter ler og leker i gresset
Forskningsgruppen Kvalitet i barnehage og barnehagelærerutdanning (KiBB) er en tverrfaglig forskningsgruppe som har fokus på kvalitet i både barnehage og barnehagelærerutdanningen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppa er en del av Faggruppe for pedagogikk og spesialpedagogikk​.


KiBB er en nyetablert forskningsgruppe som er i oppstartsfasen. Hovedmålet for forskningsgruppen KiBB er å bidra til å øke kvaliteten i både barnehage og barnehagelærerutdanning. KiBB har en multimetodisk tilnærming hvor det er ønskelig at ulike fag og metodiske miljøer sammen kan videreutvikle og bygge solide forskningsnettverk innenfor barnehagelærerutdanningen, og være en bidragsyter til forskningsbasert kunnskap til både barnehage og barnehagelærerutdanningen. 

​Tematiske områder innenfor KiBB er rettet mot kvalitet i bred forstand; Relasjoner og samspill i barnehagen, barnehagens omsorgs-, leke- og læringsmiljø, barn med behov for særlig omsorg og støtte, foreldresamarbeid, overgang(en) mellom barnehage og skole, demokrati og medborgerskap, samiske temaer, tradisjonskunnskap, barnehagens plass i samfunnet (historie), barnehagens fagområder og praktisk-estetiske læringsformer i barnehage og barnehagelærerutdanning.Pågående forskningsprosjekter

European Quality Seal (EQS) 

Studien ledes av professor Wolfgang Tietze fra Pädisp, Tyskland. 
Nord universitet har ansvaret for den norske delstudien, ledet av Elisabeth Bjørnestad.

Et EU-prosjekt hvor vi gjennom spørreskjema til både foreldre og barnehageansatte undersøker om det er noen felles kvalitetskriterier på tvers av de europeiske landene. 

EQS har samarbeidpartnere blant annet i Russland, Danmark, Spania, Chile I løpet av 2020 planlegges det tre publikasjoner: en som har fokus på foreldreperspektivet, en med fokus på barnehageansatte og foreldres forståelse av kvalitet, samt en artikkel som ser på mangfold og samisk kultur.

​Avsluttede forskningsprosjekter 

Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) 

Ledet av OsloMet og Elisabeth Bjørnestad. 

Prosjektet har hatt som formål å se på kvalitet i norske barnehager og hvilken betydning den varierende kvaliteten har for barns utvikling og læring. 

Se www.goban.no


 Leder av forskningsgruppen

 Medlemmer