Læring og teknologi

Forskningsgruppen arbeider med å utvikle samspillet mellom læring og teknologi i høyere utdanning, videregående opplæring og i arbeidslivet. Forskningen fokuserer på læreren/instruktøren sin undervisning og elevenes/studentenes læring gjennom bruk av teknologi i læreprosesser.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppen er bred og tverrfaglig sammensatt med medlemmer fra studiestedene Levanger, Bodø, Stjørdal og Steinkjer. Deltakere er fra følgende fakulteter og faggrupper; 
  1. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag: Pedagogikk og spesialpedagogikk
  2. Handelshøgskolen: Trafikkfag
  3. Fakultet for samfunnsvitenskap: Historie, kultur og medier

Forskningsgruppens hovedmål er å videreutvikle samspillet mellom læring og teknologi i høyere utdanning, videregående opplæring og i arbeidslivet. I den forbindelse ser gruppen nærmere på både nåværende og fremtidens bruk av teknologi i opplæring. Hensikten er å utvikle kunnskap som kan føre til økt kompetanse og forståelse i yrkesdidaktikk, fagdidaktikk og pedagogikk. 
Gruppens mål er forankret i fakultets strategi gjennom regionale løsninger som gir globale bærekraftige effekter gjennom bruk av teknologi i læreprosesser ved høyere utdanning, videregående skole og i arbeidslivet. I tillegg utvikler elever, studenter og arbeidstakere seg sosialt og menneskelig gjennom kritisk bevissthet i møte med dagens og fremtidens teknologi i et innovativt perspektiv. 


Kobling mot utdanning 


Med teknologi menes digitale verktøy, simuleringsverktøy, programmering og yrkenes teknologiske verktøy som er knyttet til undervisning og læring. Endringer og omstillinger i arbeidslivet med økt teknologisering av arbeidsoppgaver fører til nye kompetansebehov for arbeidstakere, faglærere og universitetsansatte. I tillegg utvikles nye måter å simulere arbeidsoppgaver på i høyere og videregående utdanning med tanke på å sikre en bedre opplæring. 

Økt teknologisk kompetanse er en sentral del i forbindelse med fagfornyelsens fokus på dybdelæring i fremtidens skole. Det vil bli gjennomført forskning og utviklingsarbeid i nær tilknytning til studenter ved lærerutdanningene, elever og lærere i videregående skole, og arbeidstakere i bedrifter.


Forskningsprosjekter


Forskningsgruppen er nyetablert og arbeider med å utvikle relevante forskningsområder for fagfeltet. Faggruppe pedagogikk og spesialpedagogikk (FLU)

 Faggruppe Trafikkfag (HHN)

 Faggruppe Historie, kultur og medier (FSV)