Psykologiske og fysiologiske aspekter ved idrett og trening

Mann som løper langs landevei.
Forskningsgruppen forsker på ulike temaer relatert til fysiologiske og psykologiske aspekter innen trening- og idrettsvitenskap.

​​​​​​​​​

Forskningsgruppen er en del av faggruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv.

Forskningsgruppen forsker på temaer som idrettspsykologi, trenerrollen, treningslære og utvikling i trening og idrett. Temaene er relevante for våre studier, og bidrar dermed til en teoretisk utvikling av fagene.

Vi har som ambisjon å:

  • Utvikle forskningsprosjekter som gir kunnskap til fagfeltet.
  • Utvikle kunnskap som er relevant for praksisfeltet, og som fremmer positive opplevelser og utvikling i idrett og trening.
  • Utvikle kunnskap som bidrar til å fremme kvaliteten på våre studier.


Forskningsprosjekter

Personlig trener-rollen

Prosjektleder: Martin Kjeøen Erikstad 

Prosjektet har som hensikt å undersøke hvordan personlige trenere kan fremme deltakelse, trivsel og utvikling for sine kunder og utøvere. 
Prosjektet har oppstart høst 2019/vår 2020.


 Leder av forskningsgruppen

 Medlemmer