Praksis i barnehagelærerutdanningene

Her finner du utfyllende informasjon om praksis for alle barnehagelærerutdanningene (BLU) ved Nord universitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alle barnehage- og grunnskolelærerutdanningene ved Nord universitet har samme retningslinjer for praksis.
Praksiskalenderen er ikke lik for de ulike studiestedene. 

Utfyllende informasjon som gjelder de enkelte praksisperiodene finner du på studiets egne sider, under Oppbygging/emner. 

Viktige dokumenter

Retningslinjer for praksis

Praksishåndbok - BLU​

Praksiskalender Levanger 2022 - 2023​

Praksiskalender Bodø 2022 - 2023

Praksiskalender_deltid_2022-23 Faglig leder for praksis Bodø

 Praksiskoordinator Bodø

 Faglig leder for praksis Levanger

 Praksiskoordinator Levanger

 Praksiskoordinator Nesna og Vesterålen