Praksis for grunnskolelærerutdanningene

Her finner du utfyllende informasjon om praksis for alle grunnskolelærerutdanningene ved Nord universitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alle grunnskolelærerutdanningene (GLU) ved Nord universitet har samme retningslinjer, men enkelte andre dokumenter er forskjellige for de ulike studiestedene. 

Utfyllende informasjon som gjelder de enkelte praksisperiodene finner du på studiets egne sider, under Oppbygging/emner. 
 Studieprogramsider