Praksis lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Her finner du utfyllende informasjon om praksis for lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ved Nord universitet, studiested Levanger.

​​Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag samt alle grunnskolelærerutdanningene (GLU) ved Nord universitet har samme retningslinjer, men enkelte andre dokumenter er forskjellige for de ulike studiestedene. 

Utfyllende informasjon som gjelder de enkelte praksisperiodene finner du på studiets egne sider, under Oppbygging/emner. 

Praksiskalender for lektorutdanningen, samt andre lærerutdanninger i Levanger.


 Praksiskoordinator