Praksis lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Her finner du utfyllende informasjon om praksis for lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ved Nord universitet, studiested Levanger.

​​​​​Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag samt alle grunnskolelærerutdanningene (GLU) ved Nord universitet har samme retningslinjer, men enkelte andre dokumenter er forskjellige for de ulike studiestedene. 

U
tfyllende informasjon som gjelder de enkelte praksisperiodene finner du på studiets egne sider, under Oppbygging/emner.

Aktuelle dokumenter om praksis:


 Praksiskoordinator