Praksis i musikkutdanningene

Her finner du utfyllende informasjon om praksis for lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for trinn 1-13 musikk, faglærerutdanning i musikk og musikkpedagog og formidler i kulturskolen ved Nord universitet, studiested Levanger.

​​​​​​​Master- og b​​​​achelorgradene i musikk, samt alle grunnskolelærerutdanningene ved Nord universitet, har samme retningslinjer

Utfyllende informasjon som gjelder de enkelte praksisperiodene finner du på studiets egne sider, under Oppbygging/emner.

​​

Dokumenter

Praksishåndbøker, praksiskalender og vurderingsskjema: ​

 Studieprogramsider

 Praksiskoordinator