Demos - Senter for utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap

Demos - Senter for utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap er et senter ved Nord universitet som skal utvikle forskning og forskningsbasert undervisning innenfor temaene globalt medborgerskap og bærekraftig utvikling. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Klimaendringer, massemigrasjon, krig, demokratier i krise, polarisering og politisk radikalisering krever ny kunnskap og nye tilnærminger i forskning og utdanning. 

Forskning og forskningsbasert undervisning om temaene bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap har som mål å skape ny kunnskap og innovative læringsprosesser knyttet til temaene. 

Forskningsområder: 

Senteret er i en etableringsfase og det skal videreutvikles slik at struktur og organisasjonsform skal være fastsatt fra 2023. Senteret er organisert under Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. 


Mer om senteret:  

I en tid preget av globale utfordringer understrekes nødvendigheten av å utdanne for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap. En rekke land har tatt begrepene inn i sine læreplaner for grunn- og videregående opplæring. 

Norske elever har fått demokrati, medborgerskap og bærekraft på timeplanen gjennom den nye reviderte læreplanen for grunn- og videregående opplæring fra høsten 2020. Demos er opprettet for å styrke disse temaene i utdanningene våre.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet har​ opprettet Demos, Senter for utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap​ som tiltak for å utvikle tematikken, styrke lærerutdanningen, FoU-arbeidet ved fakultetet, og fremme et  tverrfakultært og tverrsektorielt samarbeid med partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Målsetting er økt kompetanse og handlingskraft i samfunns- og arbeidsliv.  ​


 Senterleder

 Arbeidsgruppe/interimstyre